Základné info

Poturnayová, Alexandra Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/32295556