Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bertová, Anna RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
anna.bertova@savba.sk 02/ 32295572
Blechová, Alena
odborný pracovník ETÚ
alena.blechova@savba.sk +421232295508
Boháčová, Viera RNDr., CSc.
vedecká tajomníčka
viera.bohacova@savba.sk 02/ 32295511
Borovská, Ivana Ing.
doktorand
ivana.sevcikova@savba.sk 02/ 32295573
Breier, Albert prof. Ing., DrSc.
Vyskumnik
albert.breier@savba.sk 02/ 32295564
Cagala, Martin Mgr.
doktorand
martin.cagala@savba.sk 02/ 32295573
Domšicová, Michaela Ing.
Dremencov, Eliyahu MMedSc , PhD
Zástupca vedúceho organizačnej zložky
eliyahu.dremencov@savba.sk 091503 3639, 02/ 32295535
Gaburjáková, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gaburjáková, Marta Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
marta.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gajdošíková, Gizela
technická pracovníčka – laborantka
gizela.gajdosikova@savba.sk 02/ 32295520
Grinchii, Daniil MUDr.
doktorand
daniil.grinchii@savba.sk +421232295555
Imrichová, Denisa RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
umfgdeim@savba.sk 02/ 32295572
Janotka, Ľuboš Ing.
doktorand
lubos.janotka@savba.sk 02/ 32295573
Jurkovičová Tarabová, Bohumila Mgr., PhD.
vedúca oddelenia
bohumila.tarabova@savba.sk 02/ 32295539
Kavcová, Helena Ing.
výskumná pracovníčka
helena.kavcova@savba.sk 02/ 32295571
Klimešová, Zuzana PhDr.
ekonomická pracovníčka
zuzana.klimesova@savba.sk 02/ 32295507
Kocúrová, Emília
technická pracovníčka – laborantka
emilia.kocurova@savba.sk 02/ 32295581
Kočibálová, Zuzana Ing.
doktorand
zuzana.kocibalova@savba.sk
Komínková, Viera Mgr., PhD.
redakcia General Physiology and Biophysics
viera.kominkova@savba.sk 02/ 32295530
Kontár, Szilvia Ing.
doktorand
szilvia.kontar@savba.sk 02/ 32295573
Královičová, Jana Mgr., PhD.
jana.kralovicova@savba.sk
Krejčíová, Eva RNDr.
redakcia General Physiology and Biophysics
gpb@savba.sk 02/ 32295531
Kureková, Simona Mgr.
doktorand
simona.kurekova@savba.sk 02/ 32295554
Kürtösy, Enrik Mgr.
Kyca, Tomáš Ing.
doktorand
tomas.kyca@savba.sk 02/ 32295573
Lacinová, Ľubica prof. RNDr., DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka
lubica.lacinova@savba.sk 02/3229 5532
Macejová, Katarína
Odborný pracovník ETU
katarina.macejova@savba.sk +421232295500
Macková, Katarína Mgr., PhD.
vedecký pracovník
katarina.mackova@savba.sk 02/ 32295554
Máleková, Ľubica
technická pracovníčka – laborantka
lubica.malekova@savba.sk 02/ 32295520
Mannová, Stanislava
technická pracovníčka – laborantka
stanislava.plskova@savba.sk 02/ 32295573
Marková, Lucia
ekonomická pracovníčka
lucia.markova@savba.sk +421232295508
Marková, Silvia
vedúca ETU
silvia.markova@savba.sk 02/ 32295503
Messingerová, Lucia Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
lucia.messingerova@savba.sk 02/ 32295570
Nichtová, Zuzana Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
zuzana.nichtova@savba.sk 02/ 32295554
Ondáčová, Katarína RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
katarina.jaskova@savba.sk 02/ 32295536
Pavlíková, Lucia Mgr., PhD.
vedecký pracovník
lucia.pavlikova@savba.sk 02/ 32295574
Poturnayová, Alexandra Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
alexandra.poturnayova@savba.sk
Rusnák, Andrej Ing., PhD.
vedecký pracovník
andrej.rusnak@savba.sk 02/ 32295577, 0918409658
Sedláčková, Natália Mgr., PhD.
natalia.sedlackova@savba.sk 02/ 32295536
Sulová, Zdena Ing., DrSc.
Riaditeľka
zdena.sulova@savba.sk 02/ 32295510
Šereš, Mário Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mario.seres@savba.sk 02/ 32295574
Ševčíková Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.tomaskova@savba.sk 02/ 32295525
Šimon, Václav
Šimoničová, Kristína Ing.
doktorand
kristina.simonicova@savba.sk 02/ 32295573
Švanda, Anton Bc.
ekonomický pracovník
anton.svanda@savba.sk 02/ 32295504
Tomančeková, Mária
ekonomická pracovníčka – personalistka
maria.tomancekova@savba.sk 02/ 32295504
Zelina, Marian MUDr.
výskumný pracovník
02/ 32295570