Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bertová, Anna RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
anna.bertova@savba.sk 02/ 32295572
Bíliková, Katarína RNDr., PhD.
vedecký pracovník
k.bilikova@savba.sk
Blechová, Alena
odborný pracovník ETÚ
alena.blechova@savba.sk +421232295508
Boháčová, Viera RNDr., CSc.
vedecká tajomníčka
viera.bohacova@savba.sk 02/ 32295511
Borovská, Ivana Ing., PhD.
ivana.sevcikova@savba.sk
Breier, Albert prof. Ing., DrSc.
Vyskumnik
albert.breier@savba.sk
Cagala, Martin Mgr., PhD.
martin.cagala@savba.sk 02/ 32295573
Domšicová, Michaela Ing.
doktorand
michaela.domsicova@savba.sk +421232295554
Dremencov, Eliyahu MMedSc , DrSc
Vedúci Neurofarmakologického laboratória
eliyahu.dremencov@savba.sk 091503 3639, 02/ 32295535
Gaburjáková, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gaburjáková, Marta Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
marta.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gajdošíková, Gizela
technická pracovníčka – laborantka
gizela.gajdosikova@savba.sk 02/ 32295520
Grinchii, Daniil MUDr., PhD.
vedecký pracovník
daniil.grinchii@savba.sk +421232295555
Hoppanová, Lucia Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
lucia.hoppanova@savba.sk +421232295554
Idunková, Alžbeta Ing.
doktorandka
umfgidun@savba.sk
Imrichová, Denisa RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
umfgdeim@savba.sk 02/ 32295572
Janotka, Ľuboš Ing.
doktorand
lubos.janotka@savba.sk 02/ 32295573
Jurkovičová Tarabová, Bohumila Mgr., PhD.
vedúca oddelenia
bohumila.tarabova@savba.sk 02/ 32295539
Kavcová, Helena Ing.
výskumná pracovníčka
helena.kavcova@savba.sk 02/ 32295571
Klimešová, Zuzana PhDr.
ekonomická pracovníčka
zuzana.klimesova@savba.sk 02/ 32295507
Kocúrová, Emília
technická pracovníčka – laborantka
emilia.kocurova@savba.sk 02/ 32295581
Kočibálová, Zuzana Ing., PhD.
zuzana.kocibalova@savba.sk
Komínková, Viera Mgr., PhD.
redakcia General Physiology and Biophysics
viera.kominkova@savba.sk 02/ 32295530
Kontár, Szilvia Ing., PhD.
vedecký pracovník
szilvia.kontar@savba.sk 02/ 32295573
Královičová, Jana Mgr., PhD.
jana.kralovicova@savba.sk
Krejčíová, Eva RNDr.
redakcia General Physiology and Biophysics
gpb@savba.sk 02/ 32295531
Krištof Kraková, Tatiana Ing.
odborný pracovník
t.krakova@savba.sk
Kšiňanová, Martina RNDr., PhD.
martina.ksinanova@savba.sk
Kureková, Simona Mgr., PhD.
simona.kurekova@savba.sk 02/ 32295554
Kyca, Tomáš Ing., PhD.
tomas.kyca@savba.sk 02/ 32295573
Lacinová, Ľubica prof. RNDr., DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka
lubica.lacinova@savba.sk 02/3229 5532
Macejová, Katarína
Odborný pracovník ETU
katarina.macejova@savba.sk +421232295500
Macková, Katarína Mgr., PhD.
vedecký pracovník
katarina.mackova@savba.sk 02/ 32295554
Máleková, Ľubica
technická pracovníčka – laborantka
lubica.malekova@savba.sk 02/ 32295520
Mannová, Stanislava
technická pracovníčka – laborantka
stanislava.plskova@savba.sk 02/ 32295573
Marková, Lucia
ekonomická pracovníčka
lucia.markova@savba.sk +421232295508
Marková, Silvia
vedúca ETU
silvia.markova@savba.sk 02/ 32295503
Messingerová, Lucia Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
lucia.messingerova@savba.sk 02/ 32295570
Ondáčová, Katarína RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
katarina.jaskova@savba.sk 02/ 32295536
Paliokha, Ruslan
doktorand
ruslan.paliokha@savba.sk
Palkovičová, Monika Ing.
vedecko-technický pracovník
monika.palkovicova@savba.sk
Pavlíková, Lucia Mgr., PhD.
vedecký pracovník
lucia.pavlikova@savba.sk 02/ 32295574
Poturnayová, Alexandra Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
alexandra.poturnayova@savba.sk 02/32295556
Sulová, Zdena Ing., DrSc.
Riaditeľka
zdena.sulova@savba.sk 02/ 32295510
Šereš, Mário Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mario.seres@savba.sk 02/ 32295574
Ševčíková Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.tomaskova@savba.sk 02/ 32295525
Šimoničová, Kristína Ing.
doktorand
kristina.simonicova@savba.sk 02/ 32295573
Švanda, Anton Bc.
ekonomický pracovník
anton.svanda@savba.sk 02/ 32295503
Tomančeková, Mária
ekonomická pracovníčka – personalistka
maria.tomancekova@savba.sk 02/ 32295504
Tomko, Matúš Mgr., PhD.
umfgmato@savba.sk
Tóthová, Beáta Ing.
doktorandka
umfgbeto@savba.sk
Vondrášková, Katarína Mgr.
katarina.vondraskova@savba.sk
Weiss, Norbert dr., PhD.
norbert.weiss@savba.sk 02/ 32295539
Zelina, Marian MUDr.
výskumný pracovník
02/ 32295570