Absolventi PhD štúdia

photo Katarína Štroffeková (1997)
Vzťah medzi vrátkovacím nábojom a koncentráciou vápnika v kostrovom svale; Školiteľ: Ivan Zahradník
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Katedra Biofyziky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
photo Jana Pavelková (1998)
Analýza vápnikových prúdov kontrahujúcich sa kardiomyocytov pomocou matematického modelovania; Školiteľ: Ivan Zahradník
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Oddelenie pre výskum svalových buniek, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika
photo Igor Minarovič (1999)
Interakcia antidepresív so srdcovými vápnikovými kanálmi L-typu; Školitelia: Ivan Zahradník, Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: predseda Regionálnej lekárnickej komory, Žilina, Slovenská republika, lekáreň Paracelsus Turzovka
photo Miroslav Dura (2003)
Molekulárny mechanizmus vrátkovania ryanodínového receptora; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: Postdoctoral Fellow, Research Unit for Cellular Biophysics and Translational Cardiology, University Medical Center Goettingen, Germany
photo Michaela Pavlovičová (2003)
Stereologická analýza vzťahu medzi organelami svalových buniek a ich adaptácia na deficit kreatín kinázy; Školiteľ: Marta Novotová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika
photo Zuzana Kubalová (2005)
Iónové kanály vo väzbe excitácie s kontrakciou; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: konateľ, ABC Monitoring, s.r.o., Modra, Slovenská republika
Martina Kurejová (2006)
Vrátkovanie a permeabilita T-typu vápnikového kanála; Školiteľka: Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko: Aesculap AG, Germany, Regulatory Affairs
photo Pavel Novák (2006)
Meranie pasívnych elektrických parametrov srdcových myocytov; Školiteľ: Ivan Zahradník
Súčasné pracovisko: Lecturer, Centre for Biomedical Engineering and Materials, School of Engineering and Materials Science, Queen Mary, University of London, London, England
Anton Caro (2007)
Voltage dependent calcium channels in rodent hippocampus; Školiteľka: Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko: postdoktorand, Université de Bordeaux, Francúzsko
Bohumila Jurkovičová-Tarabová (2007)
Farmakológia napäťovo závislých vápnikových kanálov; Školiteľka:Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika
photo Július Parulek (2008)
Stereologické modelovanie prostredia svalových buniek; Školiteľ-špecialista: Ivan Zahradník
Súčasné pracovisko: Postdoktorand, Department of Informatics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Bergen, Bergen, Norway
Eva Polakova Eva Poláková (2008)
Väzba excitácie s kontrakciou v srdcových myocytoch; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: Sabbatical, predtým: Postdoktorand, Department of Pharmacology and Systems Therapeutics, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA
Zuzana Tomášková (2009)
Štúdium permeačných vlastností intracelulárnych Ca2+ kanálov izolovaných zo srdca potkana; Školiteľka: Marta  Gaburjáková
Súčasné pracovisko: samostatný vedecký pracovník, Oddelenie pre výskum svalových buniek, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika
photo Lucia Tylková-Škvarková (2009)
Bunková adaptácia pomalých vlákien kostrového svalu myši s blokovanou expresiou génu pre cytozolickú a mitochondriálnu keratín kinázu; Školiteľ: Marta Novotová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika
photo Alexandra Zahradníková, ml. (2009)
Lokálne uvoľňovanie vápnika počas väzby excitácie s kontrakciou; Školiteľ: Marta Novotová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Oddelenie pre výskum svalových buniek, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika
Mária Karmažínová (2010)
Regulácia T-typu napäťovo závislých vápnikových kanálov; Školiteľka: Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika
photo Barbora Tencerová (2012)
Regulácia aktivity ryanodínových receptorov; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: Postdoktorand, Department of Biomedicine, University of Bergen, Bergen, Norway
photo Radoslav Janíček (2013)
Vápniková signalizácia v srdcových myocytoch; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: Postdoktorand, Department of Physiology, University of Bern, Bern, Švajčiarsko
photo Andrea Faltinová (2015)
Biofyzikálne mechanizmy regulácie a dysregulácie diastolickej aktivity ryanodínového receptora; Školiteľ: Alexandra Zahradníková
Súčasné pracovisko: RÚVZ Bratislava hl. m., samostatný odborný pracovník; zástupca SR pre spoluprácu v oblasti zdravotníctva v EDQM (European Directorate for The Quality of Medicines & Health Care) a PEMSAC (The Platform of European Market Surveillance Authorities for Cosmetics)
photo Matej Hoťka (2015)
Variabilita impedancie sarkolemy srdcových myocytov; Školiteľ: Ivan Zahradník
Súčasné pracovisko: (1) vedecký pracovník, Oddelenie pre výskum svalových buniek, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika; (2) postdoktorand, Department of Neurophysiology and Neuropharmacology, Centre of Physiology and Pharmacology, Medical University Vienna, Austria
Lucia Lichvárová (2015)
Napäťovo závislé vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite; Školiteľka: Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko: Lekárska fakulta, Univerzita Fribourg, Švajčiarsko
photo Zuzana Nichtová (2015)
Variabilita mikrodomén plazmatickej membrány srdcových myocytov navodená izoprenalínom; Školiteľ: Tatiana Stankovičová; Školiteľ-špecialista: Marta Novotová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Oddelenie pre výskum svalových buniek, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika
Katarína Ondáčová (2015)
Calcium transporters and their involvement in the process of neurodegeneration and neurogeneration; Školiteľka: Ľubica Lacinová
Súčasné pracovisko: vedecký pracovník, Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, Bratislava, Slovenská republika