Publikácie v časopisoch

Publikácie v časopisoch za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV. Ďalšie informácie o publikáciách sa nachádzajú v Aktuality.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ASCHER, David* – SPIGA, Ottavia* – SEKELSKÁ, Martina – PIRES, Douglas E.V. – BERNINI, Andrea – TIEZZI, Monica – KRÁLOVIČOVÁ, JanaBOROVSKÁ, Ivana – ŠOLTÝSOVÁ, Andrea – OLSSON, Birgitta – GALDERISI, Silvia – CICALONI, Vittoria – RANGANATH, Lakshminarayan R. – SANTUCCI, Annalisa – ZAŤKOVÁ, Andrea**. Homogentisate 1,2-dioxygenase (HGD) gene variants, their analysis and genotype-phenotype correlations in the largest cohort of patients with AKU. In European Journal of Human Genetics, 2019, vol. 27, no. 6, p. 888-902. (3.650 – IF2018). ISSN 1018-4813. Typ: ADCA
 • BÖGI, Eszter – BELOVIČOVÁ, Kristína – MORAVČÍKOVÁ, Lucia – CSATLÓSOVÁ, Kristína – DREMENCOV, EliyahuLACINOVÁ, Ľubica – DUBOVICKÝ, Michal**. Pre-gestational stress impacts excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In Behavioural Brain Research, 2019, vol. 375, art. no. 112131. (2.770 – IF2018). ISSN 0166-4328.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • KONTÁR, Szilvia – VAREČKA, Ľudovít – HÍREŠ, Michal – KRYŠTOFOVÁ, Svetlana – ŠIMKOVIČ, M.**. Light-induced conidiation of Trichoderma spp. strains is accompanied by development-dependent changes in the Ca2+ binding to cell walls. In Canadian journal of microbiology : revue canadienne de microbiologie, 2018, vol . 64, no. 11, p. 856-864. (1.243 – IF2017). (2018 – Current Contents). ISSN 0008-4166.(ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ĎURIŠOVÁ, Barbora – BÖGI, Eszter – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – DREMENCOV, Eliyahu – MACH, Mojmír**. Electrophysiology and Behavioral Assessment of the New Molecule SMe1EC2M3 as a Representative of the Future Class of Triple Reuptake Inhibitors. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 23, art. no. 4218. (3.060 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADCA
 • KUBÍČKOVÁ, Jana – ELEFANTOVÁ, Katarína – PAVLÍKOVÁ, LuciaCAGALA, MartinŠEREŠ, Mário – ŠAFÁŘ, Peter – MARCHALÍN, Štefan – ĎURIŠOVÁ, Kamila – BOHÁČOVÁ, VieraSULOVÁ, Zdena – LAKATOŠ, Boris – BREIER, Albert** – OLEJNÍKOVÁ, Petra**. Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 11, art. no. 2127. (3.060 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • MALLMANN, Robert T.* – MORAVČÍKOVÁ, Lucia*ONDÁČOVÁ, KatarínaLACINOVÁ, Ľubica – KLUGBAUER, Norbert**. Grina/TMBIM3 modulates voltage-gated Ca V 2.2 Ca 2+ channels in a G-protein-like manner. In Cell Calcium, 2019, vol. 80, p. 71-78. (3.932 – IF2018). ISSN 0143-4160.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii). Typ: ADCA
 • MALLMANN, Robert T. – ONDÁČOVÁ, KatarínaMORAVČÍKOVÁ, LuciaJURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, BohumilaPAVLOVIČOVÁ, MichaelaMORAVČÍK, RomanLICHVÁROVÁ, LuciaKOMÍNKOVÁ, Viera – KLUGBAUER, Norbert – LACINOVÁ, Ľubica**. Four novel interaction partners demonstrate diverse modulatory effects on voltage-gated CaV2.2 Ca2+ channels. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2019, vol. 471, no. 6, p. 861-874. (3.377 – IF2018). ISSN 0031-6768.(Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov). Typ: ADCA
 • OHRADANOVA-REPIC, A. – MACHACEK, C. – DONNER, C. – MÜHLGRABNER, Vanessa – PETROVČÍKOVÁ, Eva – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – VIČÍKOVÁ, Kristína – HOŘEJŠÍ, Václav – STOCKINGER, H. – LEKSA, Vladimír**. The mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor 2 receptor mediates plasminogen-induced efferocytosis. In Journal of Leukocyte Biology, 2019, vol. 105, no. 3, p. 519-530. (4.012 – IF2018). ISSN 0741-5400.(APVV-16-0452 : Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom (PPIS)). Typ: ADCA
 • PROLA, Alexandre – NICHTOVÁ, Zuzana – PIRES DA SILVA, Julie – PIQUEREAU, Jérôme – MONCEAUX, Kevin – GUILBERT, Arnaud – GRESSETTE, Mélanie – VENTURA-CLAPIER, Renée – GARNIER, Anne – ZAHRADNÍK, IvanNOVOTOVÁ, Marta – LEMAIRE, Christophe**. Endoplasmic reticulum stress induces cardiac dysfunction through architectural modifications and alteration of mitochondrial function in cardiomyocytes. In Cardiovascular Research, 2019, vol. 115, no. 2, p. 328-342. (7.014 – IF2018). ISSN 0008-6363.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-SK-FR-2015-0007 : Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov). Typ: ADCA
 • TSEILIKMAN, Vadim – DREMENCOV, Eliyahu – MASLENNIKOVA, Ekaterina – ISHMATOVA, Alla – MANUKHINA, Eugenia – DOWNEY, H. Fred – KLEBANOV, Igor – TSEILIKMAN, Olga – KOMELKOVA, Maria – LAPSHIN, Maxim – VASILYEVA, Maria V. – BORNSTEIN, Stefan R. – PERRY, Seth W. – WONG, Ma-Li – LICINIO, Julio – YEHUDA, Rachel – ULLMANN, Enrico**. Post-Traumatic Stress Disorder Chronification via Monoaminooxidase and Cortisol Metabolism. In Hormone and Metabolic Research, 2019, vol. 51, iss. 9, p. 618-622. (2.423 – IF2018). ISSN 0018-5043.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu – LAPSHIN, Maxim – KOMELKOVA, Maria – ALLILUEV, Anatoli – TSEILIKMAN, Olga – KARPENKO, Marina – PESTEREVA, Nina – MANUKHINA, Eugenia – DOWNEY, H. Fred – TSEILIKMAN, Vadim**. Chronic predator scent stress alters serotonin and dopamine levels in the rat thalamus and hypothalamus, respectively. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 2, p. 187-190. (1.309 – IF2018). ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, BohumilaLACINOVÁ, Ľubica**. Structure, function and regulation of Ca (v) 2.2 N-type calcium channels. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 2, p. 101-110. (1.309 – IF2018). ISSN 0231-5882.(Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov). Typ: ADDA
 • CAGALINEC, Michal**ZAHRADNÍKOVÁ, AlexandraZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – KOVÁČOVÁ, Dominika – PAULIS, Ľudovít – KUREKOVÁ, SimonaHOŤKA, MatejPAVELKOVÁ, Jana – PLAAS, M. – NOVOTOVÁ, MartaZAHRADNÍK, Ivan. Calcium signaling and contractility in cardiac myocyte of wolframin deficient rats. In Frontiers in Physiology, 2019, vol. 10, art. no. 172. (3.201 – IF2018). ISSN 1664-042X.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Typ: ADMA
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – CMARKO, Leoš – REHAK, Renata – ZAMPONI, Gerald W. – LACINOVÁ, Ľubica – WEISS, Norbert**. Identification of a molecular gating determinant within the carboxy terminal region of Ca(v)3.3T-type channels. In MOL BRAIN, 2019, vol. 12, no. 1, art. no. 34. (4.051 – IF2018). ISSN 1756-6606.(Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii). Typ: ADMA
 • ŠKRABÁNEK, Pavel** – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Automatic assessment of the cardiomyocyte development stages from confocal microscopy images using deep convolutional networks. In PLoS ONE, 2019, vol. 14, iss. 5, p. e0216720. (2.776 – IF2018). ISSN 1932-6203.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. ITMS-26230120006). Typ: ADMA
 • ULLMANN, Enrico** – PERRY, Seth W. – LICINIO, Julio – WONG, Ma-Li – DREMENCOV, Eliyahu – ZAVJALOV, Evgenii L. – SHEVELEV, Oleg B. – KHOTSKIN, Nikita V. – KONCEVAYA, Galina V. – KHOTSHKINA, Anna S. – MOSHKIN, Mikhail P. – LAPSHIN, Maxim – KOMELKOVA, Maria – FEKLICHEVA, Inna V. – TSEILIKMAN, Olga – CHERKASOVA, Olga P. – BHUI, Kamaldeep S. – JONES, Edgar – KIRSCHBAUM, Clemens – BORNSTEIN, Stefan R. – TSEILIKMAN, Vadim. From Allostatic Load to Allostatic State-An Endogenous Sympathetic Strategy to Deal With Chronic Anxiety and Stress? In Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2019, vol. 13, art. no. 47. (2.622 – IF2018). ISSN 1662-5153. Typ: ADMA