Publikácie v časopisoch

Publikácie v časopisoch za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV. Ďalšie informácie o publikáciách sa nachádzajú v Aktuality a na web stránkach jednotlivých oddelení: OVSB, OBFG, OTP

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • BOHÁČOVÁ, VieraŠEREŠ, MárioPAVLÍKOVÁ, LuciaKONTÁR, SzilviaCAGALA, Martin – BOBÁĽ, Pavel – OTEVŘEL, Jan – BRTKO, Július – SULOVÁ, Zdena – BREIER, Albert. Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentration independently of P-glycoprotein expression. In Molecules, 2018, vol. 23, no., p. 1053. ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: ADCA
  • ELEFANTOVÁ, Katarína – LAKATOŠ, Boris – KUBÍČKOVÁ, Jana – SULOVÁ, ZdenaBREIER, Albert. Detection of the Mitochondrial Membrane Potential by the Cationic Dye JC-1 in L1210 Cells with Massive Overexpression of the Plasma Membrane ABCB1 Drug Transporter. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, p. ISSN 1422-0067.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
  • HANO, Milan – TOMÁŠOVÁ, Lenka – ŠEREŠ, MárioPAVLÍKOVÁ, Lucia – BREIER, Albert – SULOVÁ, Zdena. Interplay between P-glycoprotein expression and resistance to endoplasmic reticulum stressors. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, p. 337-357. ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
  • NÁNÁSI JR., Péter – KOMÁROMI, István – GABURJÁKOVÁ, Marta – ALMÁSSY, János. Omecamtiv mecarbil: a myosin motor activator agent with promising clinical performance and new in vitro results. In Current Medicinal Chemistry, 2018, vol. 25, no. 15, p. 1720-1728. ISSN 0929-8673. Typ: ADCA
  • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – KOVÁČOVÁ, Veronika – MARTÍNKOVÁ, Natália – ORLOVA, Maria V. – ORLOV, Oleg L. – PIAČEK, Vladimír – ŽUKAL, Jan – PIKULA, Jiří. Historic and geographic surveillance of Pseudogymnoascus destructans possible from collections of bat parasites. In Transboundary and Emerging Diseases, 2018, vol. 65, no. 2, p. 303-308. ISSN 1865-1674.(Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou). Typ: ADCA
  • HUBČÍK, Lukáš – GALLIKOVÁ, Dominika – PULLMANNOVÁ, Petra – LACINOVÁ, ĽubicaSULOVÁ, Zdena – HANULOVÁ, Mária – FUNARI, Sergio S. – DEVÍNSKY, Ferdinand – UHRÍKOVÁ, Daniela. DNA-DOPE-gemini surfactants complexes at low surface charge density: from structure to transfection efficiency. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 1, p. 57-69. ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
  • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana – GUZYOVÁ, Martina – IMRICHOVÁ, DenisaSULOVÁ, ZdenaBREIER, Albert. Overexpression of the ABCB1 drug transporter in acute myeloid leukemia cells is associated with downregulation of latrophilin-1. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, p. 353-357. ISSN 0231-5882.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26240220058 : Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách). Typ: ADDA
  • MORAVČÍKOVÁ, LuciaKRÁLOVIČOVÁ, JanaLACINOVÁ, Ľubica. SNC80 and naltrindole modulate voltage-dependent sodium, potassium and calcium channels via a putatively delta opioid receptor-independent mechanism. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol., no., p. ISSN 0231-5882. Typ: ADDA