Publikácie v časopisoch

Publikácie v časopisoch za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV. Ďalšie informácie o publikáciách sa nachádzajú v Aktuality.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • CAGALA, MartinPAVLÍKOVÁ, Lucia**ŠEREŠ, Mário – KADLEČÍKOVÁ, Karolína – BREIER, Albert**SULOVÁ, Zdena**. Development of Resistance to Endoplasmic Reticulum Stress-Inducing Agents in Mouse Leukemic L1210 Cells. In Molecules, 2020, vol. 25, iss. 11, art. no. 2517. (2019: 3.267 – IF, Q2 – JCR, 0.698 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1420-3049.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách). Typ: ADCA
 • EBNER, Janine – CAGALINEC, Michal – KUBISTA, Helmut – TODT, Hannes – SZABO, Petra L. – KISS, Attila – PODESSER, Bruno K. – SZAPPANOS, Henrietta Cserne – HOOL, Livia C. – HILBER, Karlheinz** – KOENIG, Xaver. Neuronal nitric oxide synthase regulation of calcium cycling in ventricular cardiomyocytes is independent of Cav1.2 channel modulation under basal conditions. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2020, vol. 472, no. 1, p. 61-74. (2019: 3.158 – IF, Q2 – JCR, 1.451 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0031-6768. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00424-019-02335-7>. Typ: ADCA
 • GABURJÁKOVÁ, Jana – ALMÁSSY, János – GABURJÁKOVÁ, Marta**. Luminal addition of non-permeant Eu3+ interferes with luminal Ca2+ regulation of the cardiac ryanodine receptor. In Bioelectrochemistry, 2020, vol. 132, art. no. 107449. (2019: 4.722 – IF, Q1 – JCR, 0.840 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1567-5394.(Vega č. 2/0011/18 : Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteín kinázou A. Vega č. 2/0086/17 : Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • KLUČKOVÁ, Daniela – KOLNÍKOVÁ, Miriam – LACINOVÁ, ĽubicaJURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – FOLTAN, Tomáš – DEMKO, Viktor – KÁDAŠI, Ľudevít – FICEK, Andrej – ŠOLTÝSOVÁ, Andrea**. A Study among the Genotype, Functional Alternations, and Phenotype of 9 SCN1A Mutations in Epilepsy Patients. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 10288. (2019: 3.998 – IF, Q1 – JCR, 1.341 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Typ: ADCA
 • KONTÁR, SzilviaIMRICHOVÁ, Denisa**BERTOVÁ, AnnaMACKOVÁ, KatarínaPOTURNAYOVÁ, AlexandraSULOVÁ, Zdena**BREIER, Albert**. Cell Death Effects Induced by Sulforaphane and Allyl Isothiocyanate on P-Glycoprotein Positive and Negative Variants in L1210 Cells. In Molecules, 2020, vol. 25, iss. 9, art. no. 2093. (2019: 3.267 – IF, Q2 – JCR, 0.698 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1420-3049.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-16-0439 : Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • SALINGOVÁ, Barbara – ŠIMARA, Pavel – MATULA, Pavel – ZAJÍČKOVÁ, Lenka – SYNEK, Petr – JAŠEK, Ondřej – VEVERKOVÁ, lenka – SEDLÁČKOVÁ, Miroslava – NICHTOVÁ, Zuzana – KOUTNÁ, Irena**. The Effect of Uncoated SPIONs on hiPSC-Differentiated Endothelial Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2019, vol. 20, iss. 14, art. no. 3536. (2018: 4.183 – IF, Q2 – JCR, 1.312 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Typ: ADCA
 • TSEILIKMAN, Vadim** – KOMELKOVA, Maria – LAPSHIN, Maxim – ALLILUEV, Anatoli – TSEILIKMAN, Olga – KARPENKO, Marina – PESTEREVA, Nina – MANUKHINA, Eugenia – DOWNEY, H. Fred – KONDASHEVSKAYA, M.V. – SARAPULTSEV, Alexey P. – DREMENCOV, Eliyahu. High and low anxiety phenotypes in a rat model of complex post-traumatic stress disorder are associated with different alterations in regional brain monoamine neurotransmission. In Psychoneuroendocrinology, 2020, vol. 117, art. no. 104691. (2019: 4.732 – IF, Q1 – JCR, 2.049 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0306-4530.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)). Typ: ADCA
 • NOVOTOVÁ, MartaZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.NICHTOVÁ, Zuzana – KOVÁČ, Radoslav – KRÁĽOVÁ, Eva – STANKOVIČOVÁ, Tatiana – ZAHRADNÍKOVÁ, AlexandraZAHRADNÍK, Ivan**. Structural variability of dyads relates to calcium release in rat ventricular myocytes. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, p. 8076. (2019: 3.998 – IF, Q1 – JCR, 1.341 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322.(LSHM-CT-2005-018833 : EUGeneHeart: Genomika signalizácie kardiomyocytov v liečení a prevencií zlyhávajúceho srdca. APVV-0721-10 : Remodelovanie myokardu – úloha vápnikovej signalizácie (REMOD). APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Typ: ADMA
 • STRINGER, Robin N. – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – HUANG, Sun – HAJI-GHASSEMI, Omid – IDOUX, Romane – LIASHENKO, Anna – SOUZA, Ivana A. – RZHEPETSKYY, Yuriy – LACINOVÁ, Ľubica – VAN PETEGEM, Filip – ZAMPONI, Gerald W. – PAMPHLETT, Roger – WEISS, Norbert**. A rare CACNA1H variant associated with amyotrophic lateral sclerosis causes complete loss of Ca(v)3.2 T-type channel activity. In MOLECULAR BRAIN, 2020, vol. 13, iss. 1, art. no. 33. (2019: 4.686 – IF, Q1 – JCR, 1.945 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1756-6606.(Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii). Typ: ADMA
 • ŠEREŠ, Mário**PAVLÍKOVÁ, LuciaBOHÁČOVÁ, VieraKYCA, TomášBOROVSKÁ, Ivana – LAKATOŠ, Boris – BREIER, Albert**SULOVÁ, Zdena**. Overexpression of GRP78/BiP in P-Glycoprotein-Positive L1210 Cells is Responsible for Altered Response of Cells to Tunicamycin as a Stressor of the Endoplasmic Reticulum. In Cells, 2020, vol. 9, iss. 4, art. no. 890. (2019: 4.366 – IF, Q2 – JCR). ISSN 2073-4409.(APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADMA
 • TSEILIKMAN, Vadim** – DREMENCOV, Eliyahu – TSEILIKMAN, Olga – PAVLOVIČOVÁ, MichaelaLACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela. Role of glucocorticoid- and monoamine-metabolizing enzymes in stress-related psychopathological processes. In Stress : the International Journal on the Biologie of Stress, 2020, vol. 23, no. 1, p. 1-12. (2019: 3.102 – IF, Q1 – JCR, 0.949 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1025-3890.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADMA