Publikácie v časopisoch

Publikácie v časopisoch za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV. Ďalšie informácie o publikáciách sa nachádzajú v Aktuality a na web stránkach jednotlivých oddelení: OVSB, OBFG, OTP

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BANDOUCHOVÁ, Hana – BARTONIČKA, Tomáš – BERKOVÁ, Hana – BRICHTA, Jiří – KOKUREWICZ, Tomasz – KOVÁČOVÁ, Veronika – LINHART, Petr – PIAČEK, Vladímir – PIKULA, Jiří – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – ŽUKAL, Jan. Alterations in the health of hibernating bats under pathogen pressure. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 1, p. 6067. (4.122 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Typ: ADCA
 • BOHÁČOVÁ, VieraŠEREŠ, MárioPAVLÍKOVÁ, LuciaKONTÁR, SzilviaCAGALA, Martin – BOBÁĽ, Pavel – OTEVŘEL, Jan – BRTKO, Július – SULOVÁ, Zdena – BREIER, Albert. Triorganotin derivatives induce cell death effects on L1210 leukemia cells at submicromolar concentration independently of P-glycoprotein expression. In Molecules, 2018, vol. 23, iss. 5, art. no. 1053. (3.098 – IF2017). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0372 : Nové synergické protinádorovévlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26240220071 KC UK : Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny). Typ: ADCA
 • ELEFANTOVÁ, Katarína – LAKATOŠ, Boris – KUBÍČKOVÁ, Jana – SULOVÁ, ZdenaBREIER, Albert. Detection of the Mitochondrial Membrane Potential by the Cationic Dye JC-1 in L1210 Cells with Massive Overexpression of the Plasma Membrane ABCB1 Drug Transporter. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, art. no. 1985. (3.687 – IF2017). ISSN 1422-0067.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. APVV-15-0641 : Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • HANO, Milan – TOMÁŠOVÁ, Lenka – ŠEREŠ, MárioPAVLÍKOVÁ, Lucia – BREIER, Albert – SULOVÁ, Zdena. Interplay between P-glycoprotein expression and resistance to endoplasmic reticulum stressors. In Molecules, 2018, vol. 23, no. 2, p. 337-357. (3.098 – IF2017). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • KRÁLOVIČOVÁ, JanaŠEVČÍKOVÁ, Ivana – STEJSKALOVÁ, Eva – OBUCA, Mina – HILLER, Michael – STANĚK, David – VOŘECHOVSKÝ, Igor. PUF60-activated exons uncover altered 3 ‘ splice-site selection by germline missense mutations in a single RRM. In Nucleic acids research, 2018, vol. 46, no. 12, p. 6166-6187. (11.561 – IF2017). ISSN 0305-1048.(Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33). Typ: ADCA
 • NÁNÁSI JR., Péter – KOMÁROMI, István – GABURJÁKOVÁ, Marta – ALMÁSSY, János. Omecamtiv mecarbil: a myosin motor activator agent with promising clinical performance and new in vitro results. In Current Medicinal Chemistry, 2018, vol. 25, no. 15, p. 1720-1728. (3.469 – IF2017). ISSN 0929-8673. Typ: ADCA
 • PROLA, Alexandre – NICHTOVÁ, Zuzana – PIRES DA SILVA, Julie – PIQUEREAU, Jérôme – MONCEAUX, Kevin – GUILBERT, Arnaud – GRESSETTE, Mélanie – VENTURA-CLAPIER, Renée – GARNIER, Anne – ZAHRADNÍK, IvanNOVOTOVÁ, Marta – LEMAIRE, Christophe. Endoplasmic reticulum stress induces cardiac dysfunction through architecturalmodifications and alteration ofmitochondrial function in cardiomyocytes. In Cardiovascular Research, 2018, vol., no., p. (6.290 – IF2017). ISSN 0008-6363.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-SK-FR-2015-0007 : Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov). Typ: ADCA
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – KOVÁČOVÁ, Veronika – MARTÍNKOVÁ, Natália – ORLOVA, Maria V. – ORLOV, Oleg L. – PIAČEK, Vladimír – ŽUKAL, Jan – PIKULA, Jiří. Historic and geographic surveillance of Pseudogymnoascus destructans possible from collections of bat parasites. In Transboundary and Emerging Diseases, 2018, vol. 65, no. 2, p. 303-308. (3.504 – IF2017). ISSN 1865-1674.(Vega č. 2/0095/15 : Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou). Typ: ADCA
 • HUBČÍK, Lukáš – GALLIKOVÁ, Dominika – PULLMANNOVÁ, Petra – LACINOVÁ, ĽubicaSULOVÁ, Zdena – HANULOVÁ, Mária – FUNARI, Sergio S. – DEVÍNSKY, Ferdinand – UHRÍKOVÁ, Daniela. DNA-DOPE-gemini surfactants complexes at low surface charge density: from structure to transfection efficiency. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, no. 1, p. 57-69. (1.479 – IF2017). ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana – GUZYOVÁ, Martina – IMRICHOVÁ, DenisaSULOVÁ, ZdenaBREIER, Albert. Overexpression of the ABCB1 drug transporter in acute myeloid leukemia cells is associated with downregulation of latrophilin-1. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, p. 353-357. (1.479 – IF2017). ISSN 0231-5882.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. Vega č. 2/0122/17 : Štúdium zmien expresie niektorých regulačných a štrukturálnych proteínov sprevádzajúcich expresiu P-glykoproteínu v leukemických bunkách. ITMS 26240220058 : Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách). Typ: ADDA
 • MORAVČÍKOVÁ, LuciaKRÁLOVIČOVÁ, JanaLACINOVÁ, Ľubica. SNC80 and naltrindole modulate voltage-dependent sodium, potassium and calcium channels via a putatively delta opioid receptor-independent mechanism. In General Physiology and Biophysics, 2018, vol. 37, iss. 3, p. 299-307. (1.479 – IF2017). ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
 • HARAZIM, Markéta – HORÁČEK, Ivan – JAKEŠOVÁ, Lucie – LUERMANN, Kristína – MORAVEC, Jiří C. – MORGAN, Shannon – PIKULA, Jiří – SOSÍK, Petr – VAVRUŠOVÁ, Zuzana – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – ŽUKAL, Jan – MARTÍNKOVÁ, Natália. Natural selection in bats with historical exposure to white-nose syndrome. In BMC Zoology, 2018, vol. 3, iss. 1, p. 8. ISSN 2056-3132. Typ: ADEB
 • JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, BohumilaMACKOVÁ, KatarínaMORAVČÍKOVÁ, LuciaKARMAŽÍNOVÁ, MáriaLACINOVÁ, Ľubica. Role of individual S4 segments in gating of Cav3.1 T-type calcium channel by voltage. In Channels, 2018, vol. 12, no. 1, p. 378-387. (2.538 – IF2017). ISSN 1933-6950.(Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov). Typ: ADMA
 • MARTÍNKOVÁ, Natália – PIKULA, Jiří – ŽUKAL, Jan – KOVÁČOVÁ, Veronika – BANDOUCHOVÁ, Hana – BARTONIČKA, Tomáš – BOTVINKIN, Alexander D. – BRICHTA, Jiří – DUNDAROVA, Heliana – KOKUREWICZ, Tomasz – IRWIN, Nancy R. – LINHART, Petr – ORLOV, Oleg L. – PIAČEK, Vladimír – ŠKRABÁNEK, Pavel – TIUNOV, Mikhail P. – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml.. Hibernation temperature-dependent Pseudogymnoascus destructans infection intensity in Palearctic bats. In Virulence, 2018, vol. 9, no. 1, p. 1734-1750. (3.947 – IF2017). ISSN 2150-5594. Typ: ADMA