Publikácie v časopisoch

Publikácie v časopisoch za rok 2021

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV. Ďalšie informácie o publikáciách sa nachádzajú v Aktuality.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • ALVAREZ, Maria Elena Vilar – CHIVERS, Martin – BOROVSKÁ, Ivana – MONGER, Steven – GIANNOULATOU, Eleni – KRÁLOVIČOVÁ, Jana – VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Transposon clusters as substrates for aberrant splice-site activation. In RNA Biology, 2021, vol., no., p. ISSN 1547-6286. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15476286.2020.1805909 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADMA