Publikácie v časopisoch

Publikácie v časopisoch za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV. Ďalšie informácie o publikáciách sa nachádzajú v Aktuality a na web stránkach jednotlivých oddelení: OVSB, OBFG, OTP

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • DREMENCOV, EliyahuCSATLÓŠOVÁ, KristínaĎURIŠOVÁ, BarboraMORAVČÍKOVÁ, LuciaLACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela. Effect of physical exercise and acute escitalopram on the excitability of brain monoamine neurons: in vivo electrophysiological study in rats. In International Journal of Neuropsychopharmacology, 2017, vol. 20, no 7, p. 585-592. (4.712 – IF2016). ISSN 1461-1457.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0024/15 : Účinok stresu vyvolaného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov na následnú starostlivosť o mláďatá a na hipokampálnu excitabilitu mláďat). Typ: ADCA
 • GABURJÁKOVÁ, MartaGABURJÁKOVÁ, Jana. Insight towards the identification of cytosolic Ca2+ -binding sites in ryanodine receptors from skeletal and cardiac muscle. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, 2017, vol. 219, iss. 4, p. 757-767. (4.867 – IF2016). ISSN 1748-1708.(Vega č. 2/0003/14 : Úloha kalsequestrínu v luminálnej regulácii ryanodínového receptora v srdci. Vega č. 2/0006/15 : Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora). Typ: ADCA
 • HUNTOŠOVÁ, Veronika – NOVOTOVÁ, MartaNICHTOVÁ, Zuzana – BALOGOVÁ, Lucia – MASLAŇÁKOVÁ, Mária – PETROVAJOVÁ, Dana – ŠTROFFEKOVÁ, Katarína. Assessing light-independent effects of hypericin on cell viability, ultrastructure and metabolism in human glioma and endothelial cells. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2017, vol. 40, p. 184-195. (2.866 – IF2016). ISSN 0887-2333.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu). Typ: ADCA
 • MIŠUTH, Matúš – JONIOVÁ, Jaroslava – HORVÁTH, Denis – DZÚROVÁ, Lenka – NICHTOVÁ, ZuzanaNOVOTOVÁ, Marta – MIŠKOVSKÝ, Pavol – ŠTROFFEKOVÁ, Katarína – HUNTOŠOVÁ, Veronika. The flashlights on a distinct role of protein kinase C δ: Phosphorylation of regulatory and catalytic domain upon oxidative stress in glioma cells. In Cellular Signalling, 2017, vol. 34, p. 11–22. (3.937 – IF2016). ISSN 0898-6568.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu). Typ: ADCA
 • NÁNÁSI JR., Péter – GABURJÁKOVÁ, MartaGABURJÁKOVÁ, Jana – ALMÁSSY, János. Omecamtiv mecarbil activates ryanodine receptors from canine cardiac but not skeletal muscle. In European Journal of Pharmacology, 2017, vol. 809, p. 73–79. (2.896 – IF2016). ISSN 0014-2999.(Vega č. 2/0006/15 : Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0086/17 : Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy). Typ: ADCA
 • ONDÁČOVÁ, Katarína – JURKOVIČOVÁ, Dana – LACINOVÁ, Ľubica. Altered sodium and potassium, but not calcium currents in cerebellar granule cells in an in vitro model of neuronal injury. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2017, vol. 37, no. 5, p. 771–782. (2.939 – IF2016). ISSN 0272-4340.(APVV-0212-10 : Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite). Typ: ADCA
 • ONDÁČOVÁ, KatarínaMORAVČÍKOVÁ, Lucia – JURKOVIČOVÁ, Dana – LACINOVÁ, Ľubica. Fibrotic scar model and TGF-1 differently modulate action potential firing and voltage-dependent ion currents in hippocampal neurons in primary culture. In European Journal of Neuroscience, 2017, vol. 46, iss. 6, p. 2161-2176. (2.941 – IF2016). ISSN 0953-816X.(APVV-0212-10 : Vápnikové kanály v neuronálnej excitabilite. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • PAVLÍKOVÁ, LuciaŠEREŠ, MárioHANO, MilanBOHÁČOVÁ, VieraŠEVČÍKOVÁ, IvanaKYCA, Tomáš – BREIER, Albert – SULOVÁ, Zdena. L1210 Cells Overexpressing ABCB1 Drug Transporters Are Resistant to Inhibitors of the N- and O-glycosylation of Proteins. In Molecules, 2017, vol. 22, p. 1104. (2.861 – IF2016). ISSN 1420-3049.(APVV-14-0334 : Možná duálna funkcia P-glykoproteínu pri viacliekovej rezistencii leukemických buniek: efluxná pumpa a regulačný proteín. APVV-14-0753 : Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny. APVV-15-0303 : Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu. Vega č. 2/0182/13 : Viaclieková rezistencia leukemických buniek na rôzne terapeutiká. Vega č. 2/0028/15 : Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérov. Vega č. 2/0156/16 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómu na leukemické bunkové línie L1210, SKM-1 a MOLM-13, u ktorých bola vyvolaná nadexpresia P-glykoproteínu. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • RAGNI, Chiara V. – DIGUET, Nicolas – LE GARREC, Jean-Francois – NOVOTOVÁ, Marta – RESENDE, Tatiana P. – POP, Sorin – CHARON, Nicolas – GUILLEMOT, Laurent – KITASATO, Lisa – BADOUEL, Caroline – DUFOUR, Alexandre – OLIVO-MARIN, Jean-Christophe – TROUVE, Alain – MCNEILL, Helen – MEILHAC, Sigolene M. Amotl1 mediates sequestration of the Hippo effector Yap1 downstream of Fat4 to restrict heart growth. In Nature Communications, 2017, vol. 8, p. 14582. (12.124 – IF2016). ISSN 2041-1723.(Vega č. 2/0110/15 : Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov). Typ: ADCA
 • DREMENCOV, EliyahuLACINOVÁ, Ľubica – FLIK, Gunnar – FOLGERING, Joost H. A. – CREMERS, Thomas I. H. F. – WESTERINK, Ben H. C. Purinergic regulation of brain catecholamine neurotransmission: In vivo electrophysiology and microdialysis study in rats. In General Physiology and Biophysics, 2017, vol. 36, no. 4, p. 431-441. (1.170 – IF2016). ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
 • FALTINOVÁ, Andrea – TOMÁŠKOVÁ, Nataša – ANTALÍK, Marián – ŠEVČÍK, Jozef – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. The N-terminal region of the ryanodine receptor affects channel activation. In Frontiers in Physiology, 2017, vol. 8, no., p. 443. (4.134 – IF2016). ISSN 1664-042X.(APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. APVV-0721-10 : Remodelovanie myokardu – úloha vápnikovej signalizácie (REMOD). Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn. Vega č. 2/0148/14 : Vzťahy medzi štruktúrou a funkciou ryanodínového receptora). Typ: ADMA
 • GRMAN, Marián – NASIM, Muhammad Jawad – LEONTIEV, Roman – MIŠÁK, Anton – JAKUŠOVÁ, Veronika – ONDRIAŠ, Karol – JACOB, Claus. Inorganic reactive sulfur-nitrogen species: Intricate release mechanisms or cacophony in yellow, blue and red? In Antioxidants, 2017, vol. 6, iss. 1, p. 14. (2017 – WOS, SCOPUS). ISSN 3076-3921.(APVV-15-0371 : Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia. VEGA č. 2/0146/16 : Úloha polysulfidov v regulácii chloridových kanálov a dýchania mitochondrií. VEGA č. 2/0050/13 : Vplyv produktov interakcie H2S s NO na membránové kanály). Typ: ADMB