Projekty štrukturálnych fondov

2012 – 2015

ITMS 26230120006
Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení (2015-2015)
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Zdena Sulová
ITMS 26240220087
Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava (2013-2015)
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Oľga Križanová
ITMS 26240220071
Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny (2011-2015)
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Zdena Sulová
ITMS 26240120031
Centrum excelentnosti pre glykomiku (2010-2014)
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Zdena Sulová
ITMS 26240220058
Diagnostika spoločensky závažných ochorení na Slovensku, založená na moderných biotechnológiách (2010-2013)
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Ľudevít Kádaši
ITMS 26240120008b
Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED 2) (2010-2012)
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Oľga Križanová

Vybrané staršie projekty

ITMS 26240120008
Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (TRANSMED) (2009-2011)
Zodpovedný riešiteľ / vedúci: Oľga Križanová