Aktuálne konferencie

Stredoeurópsky míting o genómovej stabilite a dynamike

Miesto konania: Bratislava
Termín: 26.09.2019 – 27.09.2019
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Bágeľová Poláková PhD. (Silvia.Bagelova@savba.sk)