Aktuálne konferencie

47 výročná konferencia o kvasinkách

Miesto konania: Smolenice
Termín: 11.05.2021 – 14.05.2021
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Holič PhD. (roman.holic@savba.sk)