Základné info

Pavlíková, Lucia Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/ 32295574