Základné info

Dremencov, Eliyahu MMedSc , PhD

Zástupca vedúceho organizačnej zložky
Osobná webstránka: http://www.neuroken.com/
Tel.: 091503 3639, 02/ 32295535