Základné info

Pre návrat do menu “Pracovníci” kliknite na horný riadok menu Pracovníci. Pre návrat späť kliknite .