Základné info

Pre návrat do menu “Pracovníci” kliknite na horný riadok menu Pracovníci. Pre návrat späť kliknite .

Zahradníková, Alexandra Ing., DrSc.

vedúca vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 32295550, 0908/069796