Základné info

Pre návrat do menu “Pracovníci” kliknite na horný riadok menu Pracovníci. Pre návrat späť kliknite .

Lacinová, Ľubica doc. RNDr., DrSc.

zástupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia
Tel.: 02/3229 5532