Základné info

Kureková, Simona Mgr., PhD.

Tel.: 02/ 32295554