Publikačná činnosť

Gaburjáková, Jana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2022:
  • GABURJÁKOVÁ, Jana** – GABURJÁKOVÁ, Marta**. The Cardiac Ryanodine Receptor Provides a Suitable Pathway for the Rapid Transport of Zinc (Zn2+). In Cells, 2022, vol. 11, no. 5, art. no. 868. (2021: 7.666 – IF, Q2 – JCR, 1.452 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cells11050868 (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADMA

    Citácie:
    [1.1] DABRAVOLSKI, Siarhei A. – SADYKHOV, Nikolay K. – KARTUESOV, Andrey G. – BORISOV, Evgeny E. – SUKHORUKOV, Vasily N. – OREKHOV, Alexander N. Interplay between Zn2+ Homeostasis and Mitochondrial Functions in Cardiovascular Diseases and Heart Ageing. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2022, vol. 23, no. 13, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23136890., Registrované v: WOS

  • GABURJÁKOVÁ, Jana – GABURJÁKOVÁ, Marta. The cardiac ryanodine receptor provides a suitable pathway for the rapid transport of zinc (Zn2+). In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. – Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 51-52. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
  • GABURJÁKOVÁ, Jana – GABURJÁKOVÁ, Marta – KREJČÍOVÁ, Eva – NAGY, Štefan – KOSNÁČ, Daniel – KOPÁNI, M. Blocking effect of the ferritin nanoparticle on the cardiac ryanodine receptor. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. – Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 81. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL