Top publikácie

V tejto časti sa nachádzajú Top publikácie pracovníkov oddelenia.     

PLoSBiology Cagalinec M, Liiv M, Hodurova Z, Hickey MA, Vaarmann A, Mandel M, Zeb A, Choubey V, Kuum M, Safiulina D, Vasar E, Veksler V, Kaasik A (2016): Role of mitochondrial dynamics in neuronal development: Mechanism for wolfram syndrome. PLoS Biol 14: e1002511.