Ukončené projekty

2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

membranes APVV-SK-FR-2015-0007
Vplyv stresu endoplazmatického retikula na ultraštruktúru a metabolizmus kardiomyocytov cicavcov (2016 – 2017)
Vedúci projektu: Marta Novotová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

membranes VEGA 2/0110/15
Vplyv záťaže myokardu na distribúciu vnútorného membránového systému srdcových myocytov (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Marta Novotová
twocolor VEGA 2/0095/15
Expresia a kolokalizácia proteínov diadických komplexov komorových myocytov potkana vo vzťahu k ontogenéze väzby excitácie s kontrakciou (2015 – 2017)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková, jr.

2012-2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

image APVV-0721-10
Remodelovanie myokardu – úloha vápnikovej signalizácie (REMOD)  (2011 – 2014)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
mito3 APVV-SK-FR-0021-11
Energetická výmena a cytoarchitektúra srdcových svalových buniek. Úloha mitochondriálneho proteínu OPA1 (2012 – 2013)
Vedúci projektu: Marta Novotová
APVV4b APVV-LPP-0441-09
Mechanizmy zlyhania funkcie ryanodínového receptora (2009 – 2012)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

molecule VEGA 2/0148/14
Vzťahy medzi štruktúrou a funkciou ryanodínového receptora (2014-2016)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
image VEGA 2/0147/14
Vývoj diadickej vápnikovej signalizácie v priebehu postnatálneho vývoja ventrikulárnych myocytov (2014-2016)
Vedúci projektu: Ivan Zahradník
VEGA 2/0116/12
Plasticita membránových systémov srdcových myocytov (2012 – 2014)
Vedúci projektu: Marta Novotova
VEGA 2/0094/12
Štúdium redoxnej a radikálovej regulácie mitochondriálnych chloridových kanálov zo srdca potkana v podmienkach oxidačného stresu (2012-2014)
Vedúci projektu: Zuzana Tomášková
conductance VEGA 2/0203/11
Dynamika sarkolemy a membránovej iónovej vodivosti srdcových svalových buniek (2011 – 2013)
Vedúci projektu: Ivan Zahradnik
image VEGA 2/0197/11
Mechanizmy komunikácie medzi iónovými kanálmi diády kardiomyocytu (2011 – 2013)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova, Jr., Jana Pavelkova
 wave VEGA 2/0190/10
Mechanizmy regulácie diastolickej aktivity ryanodínového receptora (2010 – 2012)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova

Vybrané staršie projekty

Zahraničné/medzinárodné granty:

image LSHM-CT-2005-018833
EUGeneHeart: Genomika signalizácie kardiomyocytov v liečení a prevencií zlyhávajúceho srdca (2006-2010)
Koordinátor: Gerd Hasenfuss; Vedúci skupiny: Alexandra Zahradníková
wave LSHM-CT-2005-018802
CONTICA: Kontrola vnútrobunkového vápnika a arytmie (2006-2009)
Koordinátor: Burkert Pieske, University of Göttingen / University of Graz
Vedúci skupiny: Alexandra Zahradníková
wave NIH FIRCA RO3 TW005543/2
Reorganizácia vápnikovej signalizácie v zlyhávajúcom srdci (2005-2008)
Vedúci projektu: Sandor Gyorke, Ohio State University, Columbus, OH, USA
Medzinárodný spolupracovník: Alexandra Zahradníková, Ivan Zahradník
image NIH FIRCA RO3 TW005543/1
Vápniková signalizácia v srdcovej väzbe excitácie s kontrakciou (2001-2004)
Vedúci projektu: Sandor Gyorke, Texas Tech University, Lubbock, TX, USA
Medzinárodný spolupracovník: Alexandra Zahradníková, Ivan Zahradník
image HHMI-55000343
Molekulárny mechanizmus vápnikovej signalizácie a väzba excitácie s kontrakciou na srdci (2001-2005)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková
APVV4b HHMI-75195547801
Ryanodínový receptor a väzba excitácie s kontrakciou (1995-2000)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradníková

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

myo APVV-SK-CZ-0172-09
Bunková a molekulárna fyziológia kardiomyocytov (2010 – 2011)
Vedúci projektu: Alexandra Zahradnikova
RyR APVV-0139-06
SaFRyR: SaFRyR: Vzťah medzi štruktúrou a funkciou domén ryanodínového receptora, zodpovedných za CPVT arytmie (2007 – 2009)
Vedúci projektu: Jozef Ševčík
image APVT-51-031104
Mechanizmus väzby excitácie s kontrakciou v normálnom a zlyhávajúcom myokarde cicavcov  (2005 – 2007)
Vedúci projektu: Ivan Zahradník

Iné granty:

„Štefánik“ – č. 11
Bunková architektúra a prenos energie v srdcových a kostrových svalových bunkách (2004 – 2005)
Vedúci projektu: Marta Novotová