Výskumníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Cagalinec, Michal RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
michal.cagalinec@savba.sk 02/ 32295552
Hoťka, Matej Ing., PhD.
vedecký pracovník
matej.hotka@savba.sk 02/ 32295552
 Nichtová, Zuzana Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
 zuzana.nichtova@savba.sk  02/ 32295554
Novotová, Marta RNDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
marta.novotova@savba.sk 02/ 32295557
Pavelková, Jana RNDr., CSc.
vedecká pracovníčka
jana.pavelkova@savba.sk 02/ 32295556
Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.tomaskova@savba.sk 02/ 32295525
Zahradník, Ivan RNDr., CSc.
vedúci oddelenia
ivan.zahradnik@savba.sk 02/ 32295551
Zahradníková, Alexandra Ing., DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka
alexandra.zahradnikova@savba.sk 02/ 32295550, 0908/069796
Zahradníková, ml., Alexandra RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
umfgsasa@savba.sk 02/ 32295553