Štipendium SAV

Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie        

Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov

Trvanie: október 2013 – október 2017
Koordinujúca organizácia: Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Anotácia:

Je známe, že stres matky počas tehotenstva zvyšuje u detí riziko ochorení ako sú depresia, schizofrénia alebo autizmus. Jedným z najbežnejších stresorov, ktorým môžu byť tehotné ženy vystavené, je akútne infekčné ochorenie. O jeho priamom vplyve na funkciu mozgu potomstva je len málo informácií. V rámci tohto projektu použijeme model stresu spôsobeného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov. Imunitnú reakciu vyvoláme podávaním bakteriálneho endotoxínu lipopolysacharidu (LPS). Porovnáme neuronálnu excitabilitu mláďat, ktorých matkám bol počas gravidity podávaný LPS, a kontrolných mláďat. Neuronálnu excitabilitu vyhodnotíme v hipokampe, keďže práve zmeny hipokampálnej excitability sa spájajú s depresiou, schizofréniou alebo autizmom. Ďalej porovnáme starostlivosť samíc, ktorým bol počas gravidity podávaný LPS a samíc s normálnym priebehom gravidity, o mláďatá. Výsledky prispejú k porozumeniu mechanizmu vzniku duševných porúch spôsobených stresom prekonaným matkou počas gravidity.

Publikácie:

image Pavlovicova M, Lacinova L, Dremencov E (2015): Cellular and molecular mechanisms underlying the treatment of depression: focusing on hippocampal G-protein-coupled receptors and voltage-dependent calcium channels. Gen Physiol Biophys 34:353-366.
image Dremencov E (2016): The role of interactions between brain neurotransmitters in pathophysiology and treatment of affective disorders. Human Sport Medicine 16:18-29.