VEGA 2/0195/10

Regulácia vrátkovania T-typu vápnikového kanála        

//

Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Trvanie: január 2010 – december 2012
Koordinujúca organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Anotácia:

Hyperaktivita nízkonapäťových (low voltage activated – LVA) vápnikových kanálov je príčinou viacerých vážnych neurologických ochorení vrátane detskej epilepsie absencie. LVA kanály sa vyznačujú nízkym napäťovým prahom aktivácie, rýchlou kinetikou aktivácie a inaktivácie a pomalou deaktiváciou. V našom projekte sa sústredíme na identifikáciu štruktúr, ktoré určujú prah a rýchlosť vrátkovania jedného z LVA kanálov – CaV3.1 kanála. Zostrojíme sériu mutantov, v ktorých budeme vymieňať jednotlivé aminokyseliny v miestach, ktoré sú domnelými miestami pre interakciu napäťového senzora a vodivého póru tohoto kanála. Ďalšie mutácie zameriame na oblasti, v ktorých boli nájdené polymorfizmy späté s detskou epilepsiou absencie. Na základe analýzy funkcie všetkých mutantov navrhneme funkčný model vrátkovania CaV3.1 kanála.

Publikácie:

// >
// ]]>

image Karmazinova M., Lacinova L. (2010): Removal of the outermost arginine in IVS4 segment of the Cav3.1 channel affects amplitude but not voltage dependence of gating current. Gen Physiol Biophys 29:419-423.
image Karmazinová M, Beyl S, Stary-Weinzinger A, Suwattanasophon C, Klugbauer N, Hering S, Lacinová L (2010): Cysteines in the loop between IS5 and the pore helix of Ca(V)3.1 are essential for channel gating. Pflugers Arch 460:1015-1028.
image Karmazinova M., Lacinova L. (2010): Measurement of cellular excitability by whole cell patch clamp technique. Physiol Res 59:1-7.
image Lacinová Ľ. (2011): T-type calcium channel blockers-new and notable. Gen Physiol Biophys 30:403-409.
image Karmažínová M, Baumgart JP, Perez-Reyes E, Lacinová L (2011): The voltage dependence of gating currents of the neuronal Ca(v)3.3 channel is determined by the gating brake in the I-II loop. Pflugers Arch 461:461-468.
Weiss N, Hameed S, Fernández-Fernández JM, Fablet K, Karmazinova M, Poillot C, Proft J, Chen L, Bidaud I, Monteil A, Huc-Brandt S, Lacinova L, Lory P, Zamponi GW, De Waard M (2012): A Ca(v)3.2/syntaxin-1A signaling complex controls T-type channel activity and low-threshold exocytosis. J Biol Chem 287:2810-2818.