VEGA 2/0102/12

Kompetícia medzi Ca2+ a iným katiónom o interakčné miesto lokalizované na luminálnej doméne srdcového ryanodínového receptora a jej vplyv na reguláciu receptora.    

//

Vedúca projektu: Jana Gaburjáková

Trvanie: január 2012 – december 2014
Koordinujúca organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Anotácia:

Ca2+ potrebný na kontrakciu svalovej bunky srdca sa uvoľňuje z lumenu sarkoplazmatického retikula (SR) prostredníctvom ryanodínového receptora typu 2 (RyR2), ktorý je lokalizovaný v membráne SR. Hlavnou regulačnou oblasťou RyR2 kanála je objemná cytoplazmatická hlavička. Avšak aj menšia luminálna doména sa aktívne zapája do regulácie kanála. Ca2+ a iné dvojmocné katióny interagujú  s cytozolickým väzbovým miestom kanála (A-site) a môžu meniť aktivitu kanála. Katióny pri interakcii kompetujú, čo sa  prejavuje zmenami v cytosolickej regulácii kanála.  Hlavným regulačným iónom v lumene SR je Ca2+ hoci prítomné je aj Mg2+. Oba katióny interagujú s väzbovým miestom na luminálnej strane kanála (L-site), pričom ich kompetícia môže  prispieť k modifikácii luminálnej regulácie. Naším cieľom je komplexnejšie preskúmať kompetíciu katiónov pri interakcii s luminálnou doménou RyR2 kanála a jej efekt na reguláciu kanála s cieľom lepšie pochopiť luminálnu reguláciu RyR2 kanála vo fyziologických podmienkach.

Publikácie:

// >
// ]]>

image Gaburjakova M, Bal NC, Gaburjakova J, Periasamy M (2013): Functional interaction between calsequestrin and ryanodine receptor in the heart. Cell Mol Life Sci 70: 2935-2945.
image Gaburjakova J, Gaburjakova M (2014): Coupled gating modifies the regulation of cardiac ryanodine receptors by luminal Ca2+. Biochim Biophys Acta – Biomembranes 1838:867-873.