VEGA 2/0057/18

Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33

//

Vedúci projektu:Jana Královičová

Trvanie: január 2018 – december 2021
Koordinujúca organizácia: Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Anotácia:

Kľúčové slová:

Ciele:

Publikácie:

// >
// ]]>