VEGA 2/0046/18

Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1)

//

Vedúci projektu:Eliyahu Dremencov

Trvanie: január 2018 – december 2021
Koordinujúca organizácia: Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Anotácia:

Kľúčové slová:

Ciele:

Publikácie:

// >
// ]]>