Štipendium SAV

Úloha neurosekrečných neurónov a vápnikovej signalizácie v depresii a návykovom správaní: hodnotenie prostredníctvom in-vivo elektrofyziológie        

//

Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov

Trvanie: október 2013 – október 2017
Koordinujúca organizácia: Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava

Anotácia:

Je známe, že stres matky počas tehotenstva zvyšuje u detí riziko ochorení ako sú depresia, schizofrénia alebo autizmus. Jedným z najbežnejších stresorov, ktorým môžu byť tehotné ženy vystavené, je akútne infekčné ochorenie. O jeho priamom vplyve na funkciu mozgu potomstva je len málo informácií. V rámci tohto projektu použijeme model stresu spôsobeného imunitnou reakciou počas gravidity potkanov. Imunitnú reakciu vyvoláme podávaním bakteriálneho endotoxínu lipopolysacharidu (LPS). Porovnáme neuronálnu excitabilitu mláďat, ktorých matkám bol počas gravidity podávaný LPS, a kontrolných mláďat. Neuronálnu excitabilitu vyhodnotíme v hipokampe, keďže práve zmeny hipokampálnej excitability sa spájajú s depresiou, schizofréniou alebo autizmom. Ďalej porovnáme starostlivosť samíc, ktorým bol počas gravidity podávaný LPS a samíc s normálnym priebehom gravidity, o mláďatá. Výsledky prispejú k porozumeniu mechanizmu vzniku duševných porúch spôsobených stresom prekonaným matkou počas gravidity.

Publikácie:

// >
// ]]>

image Pavlovicova M, Lacinova L, Dremencov E (2015): Cellular and molecular mechanisms underlying the treatment of depression: focusing on hippocampal G-protein-coupled receptors and voltage-dependent calcium channels. Gen Physiol Biophys 34:353-366.
image Dremencov E (2016): The role of interactions between brain neurotransmitters in pathophysiology and treatment of affective disorders. Human Sport Medicine 16:18-29.
image Dremencov E, Csatlósová K, Durišová B, Lapínová L, Lacinová L , Ježová D (2017): Effect of physical exercise and acute escitalopram on the excitability of brain monoamine neurons: in vivo electrophysiological study in rats. Int J Neuropsychopharmacol 20:585-592.
image Dremencov E, Lacinova L , Flik G, Folgering JH, Cremers TI, Westerink BH (2017):Purinergic regulation of brain catecholamine neurotransmission: In vivo electrophysiology and microdialysis study in rats. Gen Physiol Biophys 6:431-441.
image Moravčíková L, Csatlósová K, Ďurišová B, Ondáčová K, Pavlovičová M, Lacinová Ľ, Dremencov E (2018):Role of serotonin-2A receptors in pathophysiology and treatment of depression. V 5-HT2A Receptors in the Central Nervous System,Guiard B.P. a Giovanni G. Di. (Eds.), Springer International Publishing, srt. 205-230, ISBN: 978-3-319-70474-6