Aktívne projekty

Zahraničné/medzinárodné granty:

SAV-18-22
Výskum molekulárnych determinantov a funkčných dôsledkov dimerácie T-typu vápnikových kanálov(2018 – 2020)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):

APVV_15_0388 APVV-15-0388
Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu (2016 – 2020)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

VEGA 2/0090/18
Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch (2018 – 2021)
Vedúca projektu: Zuzana Tomášková
image VEGA 2/0046/18
Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1) (2018 – 2021)
Vedúci projektu: Eliyahu Dremencov
image VEGA 2/0011/18
Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteín kinázou A (2018 – 2020)
Vedúca projektu: Jana Gaburjáková
image VEGA 2/0086/17
Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy (2017 – 2019)
Vedúca projektu: Marta Gaburjáková
VEGA_0107_0019_DAAD VEGA 2/0107/16
Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov (2016 – 2018)
Vedúca projektu: Ľubica Lacinová