Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.

Životopis
Zoznam publikácií

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatná vedecká pracovníčka

Kvalifikácia:

1996 Mgr., biofyzika a molekulová fyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľ:  RNDr. Waldemar Ziegler, CSc.)
téma diplomovej práce: Lipidické dvojvrstvy na gelovom podklade – nový typ modelových membrán
2000 PhD., biofyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.)
temá dizertačnej práce: Modulácia funkčných vlastností intracelulárnych vápnikových kanálov
2004 kvalifikácia IIa – samostatný vedecký pracovník, Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Zručnosti:

metóda planárnych lipidových membrán; rekonštitúcia iónových kanálov v umelých membránových systémoch: RYR kanál (natívny a rekombinovaný), IP3R kanál (natívny a rekombinovaný), Cl- kanál (natívny); analýza elektrofyziologických signálov; izolácia membránových frakcií zo srdca človeka, potkana, myši, psa a HEK293  buniek, bioinformaticke metódy, fluorescenčná spektroskopia, skúsenosti s vedeckým písaním

Granty:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0006/15
Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora (2015 – 2017)
zástupkyňa vedúcej projektu, vedúca projektu: Jana Gaburjáková
image VEGA 2/0003/14
Úloha kalsequestrínu v luminálnej regulácii ryanodínového receptora v srdci (2014 – 2016)
vedúca projektu