Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.

Životopis
Zoznam publikacií

Pracovisko a pracovné zaradenie:

Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika, samostatná vedecká pracovníčka

Kvalifikácia:

1996 Mgr., biofyzika a molekulová fyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľ:  RNDr. Waldemar Ziegler, CSc.)
2003 PhD., biofyzika, Matematicko-fyzikálna fakulta, Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika (školiteľ: RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.)
názov dizertačnej práce: Kooperatívne vrátkovanie ryanodínových receptorov izolovaných zo srdca potkana
2006 kvalifikácia IIa – samostatný vedecký pracovník, Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Zručnosti:

rekonštitúcia iónových kanálov (natívnych a rekombinovaných) do umelých lipidových membrán, izolácia bunkových membránových frakcií zo svalového tkaniva cicavcov (potkan, myš, pes, človek) a HEK buniek, Dot Blot a Western Blot technika, stereologická analýza 2D-obrázkov z elektrónovej mikroskopie, bioinformatická analýza proteínov, skúsennosti s písaním vedeckých projektov a vedeckých článkov

Granty:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ a SAV (VEGA):

image VEGA 2/0006/15
Úloha fyziologicky aktívnych iónov Mg2+ a Zn2+ v luminálnej regulácii srdcového ryanodínového receptora (2015 – 2017)
vedúca projektu
image VEGA 2/0003/14
Úloha kalsequestrínu v luminálnej regulácii ryanodínového receptora v srdci (2014 – 2016)
zástupkyňa vedúcej projektu, vedúca projektu: Marta Gaburjáková