Vedeckí pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Dremencov, Eliyahu MMedSc , PhD.
Samostatný vedecký pracovník
eliyahu.dremencov@savba.sk 0915033639
02/ 32295535
Gaburjáková, Jana Mgr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
jana.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gaburjáková, Marta Mgr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
marta.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Jurkovičová Tarabová, Bohumila Mgr., PhD.
Vedúca oddelenia, vedecká pracovníčka
bohumila.tarabova@savba.sk 02/ 32295539
Lacinová, Ľubica prof. RNDr., DrSc.
Samostatná vedecká pracovníčka
lubica.lacinova@savba.sk 02/3229 5532
Macková, Katarína, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
katarina.mackova@savba.sk 02/ 32295554
Moravčíková, Lucia, RNDr., PhD. (rod. Lapínová)
Vedecká pracovníčka
lucia.lapinova@savba.sk 02/ 32295556
Moravčík, Roman, Mgr., PhD.
Vedecký pracovník
roman.moravcik@savba.sk 02/ 32295556
Ondáčová (rod. Jašková), Katarína RNDr., PhD.
Vedecká pracovníčka
katarina.jaskova@savba.sk 02/ 32295553
Sedláčková, Natália Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
natalia.sedlackova@savba.sk 02/ 32295536
Ševčíková Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.
Samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.tomaskova@savba.sk 02/ 32295525