Vedeckí pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Dremencov, Eliyahu MMedSc , PhD.
samostatný vedecký pracovník
eliyahu.dremencov@savba.sk 0915033639
02/ 32295535
Gaburjáková, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gaburjáková, Marta Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
marta.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Macková, Katarína, Mgr., PhD.
Vedecká pracovníčka
katarina.mackova@savba.sk 02/ 32295527
Moravčíková, Lucia, RNDr., PhD. (rod. Lapínová)
Vedecká pracovníčka
lucia.lapinova@savba.sk 02/ 32295536
Jurkovičová Tarabová, Bohumila Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
bohumila.tarabova@savba.sk 02/ 32295536
Lacinová, Ľubica doc. RNDr., DrSc.
zástupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia
lubica.lacinova@savba.sk 02/3229 5532
Ondáčová (rod. Jašková), Katarína RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
katarina.jaskova@savba.sk 02/ 32295536
Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
zuzana.tomaskova@savba.sk 02/ 32295525