Neurofarmakológia

In vivo elektrofyziologická aparatúra na meranie fyziologickej aktivity jednotlivých neurónov in situ

Kontakt: MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD.

Venujeme sa výskumu duševných porúch ako sú depresia, úzkosť, látkové a nelátkové závislosti a posttraumatická stresová porucha. Analyzujeme mechanizmy pôsobenia antidepresantov, antipsychotík a náladu ovplyvňujúcich liečiv. Zúčastňujeme sa predklinických testov nových liekov na poruchy centrálnej nervovej sústavy. Na zvieracích modeloch testujeme nefarmakologické postupy (napr. športovú aktivitu) liečby duševných porúch. Sústreďujeme sa na monoamínový systém (serotonín, norepinefrín, dopamín a histamín) a na neuropeptidy (β-endorfín, neuropeptid-Y, oxytocín a vazopresín).