Iónové kanály

Patch clamp zosilňovače Axopatch 1C a 200B (Axon Instruments), Warner BC-535 (Warner Instruments), Digidata 1200, 1322A a 1550A (Molecular Devices), ultracentrifúga TL-100 (Beckman Coulter) 

Kontakt: Mgr. Marta Gaburjáková, PhD.

Vybudované s podporou projektov NIH FIRCA R03 TW 00949, ITMS 26240120008 a ITMS 26230120006

Metóda “rekonštitúcie iónových kanálov v planárnej lipidovej membráne (BLM)” sa používa hlavne:

  • na charakterizovanie funkčných vlastností vnútrobunkových iónových kanálov
  • na registrovanie iónových tokov, ktoré pretekajú cez otvorené kanály
  • na skúmanie funkcie jedného kanála – jednej makromolekuly

Venujeme sa skúmaniu funkcie ryanodínového receptora (RYR). Je to jeden z najväčších vnútrobunkových iónových kanálov. Jeho úlohou je regulované uvoľnenie Ca2+ iónov z lumenu vnútrobunkových zásob do cytoplazmy bunky, čím sa spúšťa kontrakcia svalovej bunky.