Bunkové kultúry

laminárny box, CO2 inkubátor

Kontakt: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Laboratórium je určené na udržiavanie imortalizovaných bunkových línií, prípravu primárnych bunkových kultúr a na transfekcie bunkových kultúr metódou lipofekcie.

Používa bunkové línie HEK 293, PC12, NG108-15. Pripravuje primárne kultúry cerebelárnych granulárnych buniek a hipokampálnych neurónov.