… v tlači

V tejto časti sa nachádzajú vyjadrenia o našej práci a našom výskume v novinách, časopisoch, v informačných bulletinoch.

image Slovenskí vedci začínajú s novým výskumom: Ak sa im podarí, zbohom bolesť či úzkosť”, Topky.sk, 23. júna 2016
rozhovor Zuzany Vitkovej s Ľubicou Lacinovou
link Vedci SAV budú skúmať opioidné receptory v mozgu”, Aktuality SAV, 17. júna 2016
rozhovor Zuzany Vitkovej s Ľubicou Lacinovou
link SMO = GMO na steroidoch?”, Deník Referendum, január 2015
príspevok Ľubice Lacinovej
link Podľa čoho poznáte ich?”, Sedmá Generace, 4(2014)
príspevok Ľubice Lacinovej
link …i stvořil … všelijakou duši živou”, Sedmá Generace, 3(2014)
príspevok Ľubice Lacinovej
link Rozhovor o náhradnom materstve”, Plus 1 deň, marec 2014
rozhovor s Ľubicou Lacinovou
link Etické výzvy nových technológií”, Sedmá Generace,  4 (2013), str. 30-32
príspevok Ľubice Lacinovej
link Právo a/alebo zodpovednosť?”, Sedmá Generace,  4(2013), str. 37
príspevok Ľubice Lacinovej
link Firmy v Európe straší americká konkurencia”, Hospodárske Noviny,  154 (2013), str. 12
rozhovor s Ľubicou Lacinovou
link Môže sa zrútiť celý ekosystém”, Život, 27(2013), str. 14-16
príspevok Ľubice Lacinovej
link Elena Akácsová: “Rakovina, naša Angelina”, Týždeň, jún 2013
rozhovor s Ľubicou Lacinovou
link Miroslav Vajs “Táto metóda ešte potrebuje čas”, Pravda, 30 jún 2013
rozhovor s Ľubicou Lacinovou
Emócie mŕtveho lososa”, MENSA Slovensko, 153(2012)
príspevok Ľubice Lacinovej
Kanály, ktoré vedú elektrický prúd”, Quark, 9(2010)
príspevok Ľubice Lacinovej
link Nič poriadne nevieme”, Sedmá Generace, 3(2010)
rozhovor s Ľubicou Lacinovou
GM plodiny v poľnohospodárstve”, Roľnícke Noviny, január 2010
príspevok Ľubice Lacinovej
link Kto a ako nás nasýti?”, Sedmá Generace, 2(2009) srt. 30-32
príspevok Ľubice Lacinovej
link Lieky pre zdravie i pre mrzutosti. Čo sa deje s liekmi, keď prejdú tráviacim traktom a potrubím.”, www.inland.sk, september 2009
príspevok Ľubice Lacinovej
link Rizikový život v rezorte životného prostredia”, Sedmá generace, 5(2009) srt. 31-33
príspevok Ľubice Lacinovej
Prečo byť ostražití voči novým objavom (Princíp predbežnej opatrnosti).”, Literární Noviny, 3(2007)
príspevok Ľubice Lacinovej
link Desať rokov prvej klonovanej ovce”, Sedmá Generace, 1(2007)
príspevok  Ľubice Lacinovej
link Environmentálna etika”, Sedmá Generace, 1(2007)
príspevok Ľubice Lacinovej
link Smrť má v živote čestné miesto”, Sedmá Generace, 2(2006)
príspevok  Ľubice Lacinovej
link Geneticky modifikované plodiny na našich poliach”, Sedmá Generace, 3(2006)
príspevok  Ľubice Lacinovej