NATO Grant PDD(CP)-(CBP.NUKR.CLG 982646)

>

Viaclieková rezistenia spojená s nadexpresiou P-glykoproteínu u hematologických malignancií asociovaná s následkami ožiarenia po Černobylskej katastrofe        

function goBack() { window.history.go(-1); }

Vedúci projektu: Albert Breier

Trvanie: január 2007 – december 2008
Koordinujúca organizácia: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Publikácie:

PubMed Klymenko SV, Ilyenko IN,  Golarnik NA, Maznichenko OL, Breier A, Bazyka DA. Membrane transport and apoptosis-related proteins in radiation-associated acute myeloid leukemia following the Chornobyl accident. In General Physiology and Biophysics, 28 (2009) issue 1, p.63-69.