APVV-0282-11

Príprava nanoštruktúrovaných filmov, ich integrácia s bioelementmi a následné využitie        

function goBack() { window.history.go(-1); }

Vedúci projektu: Ján Tkáč
Vedúca projektu za ÚMFG SAV: Zdena Sulová

Trvanie: júl 2012 – december 2015
Koordinujúca organizácia: Chemický ústav SAV