APVV-15-0372

Nové synergické protinádorové vlastnosti agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov (RXR) ako následok vzniku „conditional“ RXR-RAR heterodiméru v ľudských nádorových bunkách prsníka       

function goBack() { window.history.go(-1); }

Koordinátor: Július Brtko
Vedúci projektu: Zdena Sulová

Trvanie: júl 2016 – jún 2020
Koordinujúca organizácia: Ústav experimentálnej endokronológie BMC SAV, Bratislava

Anotácia:

Nukleárne retinoidné X receptory (RXR) sa v súčasnosti považujú za dôležité cieľové molekuly pre liečbu niektorých onkologických ochorení. Vlastnosťou agonistov RXR je ich schopnosť amplifikovať účinok endogénneho ligandu nukleárnych retinoidných receptorov (RAR). Cieľom predkladaného projektu je výskum nových protinádorových vlastností biologicky aktívnych agonistov nukleárnych retinoidných X receptorov, ktoré po naviazaní sa na molekulu RXR účinkujú s „partnerským“ RAR receptormi v prítomnosti kyseliny all-trans retinovej ako „conditional“ heterodimer. Predmetom výskumnej práce bude skupina vybraných agonistov retinoidných X receptorov prírodného alebo syntetického charakteru. Na úrovni dvoch odlišných nádorových línií ľudského karcinómu prsníka (estrogen receptor pozitívna a estrogen receptor negatívna) sa uskutoční rad experimentov s cieľom zistiť existenciu kooperatívneho účinku kombinácie RXR agonistu s RAR ligandom na úrovni heterodiméru RXR-RAR vedúcich k inhibícii rastu nádorových buniek alebo k indukcii ich apoptózy. Paralelným cieľom predkladaného projektu je výskum vzniku a účinkov tzv. „supramolekulárnych ligandov/agonistov“ zo spektra RXR agonistov prírodného alebo syntetického pôvodu. Očakávame, že experimentálne prístupy prinesú rad originálnych výsledkov, ktoré prispejú k vývoju nových liečebných možností nádorových ochorení prsníka.

Publikácie: