APVV-15-0303

>

Obranné mechanizmy neoplastických buniek proti chemickému stresu               

function goBack() { window.history.go(-1); }

Koordinátor: Albert Breier
Vedúci projektu: Zdena Sulová

Trvanie: júl 2016 – jún 2020
Koordinujúca organizácia: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

Anotácia:

Živočíšne bunky disponujú širokým spektrom mechanizmov, ktoré ich bránia proti poškodeniu cytotoxickými látkami. Tieto mechanizmy sú založené na: 1.) schopnosti detoxifikačných enzýmov chemicky modifikovať štruktúru cytotoxických látok; 2.) schopnosti špecializovaných transportérov plazmatickej membrány odstraňovať liečivá z intracelulárneho priestoru buniek; 3.) zmenách v expresii proteínov, ktoré sú cieľovými štruktúrami cytotoxických látok; 4.) zmenách v regulačných dráhach, ktoré sú zodpovedné za spustenie mechanizmov programovanej bunkovej smrti ako následku cytotoxickými látkami vyvolaného bunkového poškodenia. Spustenie týchto mechanizmov v neoplasticky pozmenených tkanivách má za následok rozvoj viacliekovej bunkovej rezistencie (VLR). Jej typickým prejavom je rezistencia voči širokej škále protirakovinových liečiv s rozličnou štruktúrou a mechanizmom účinku. Ak sa táto rezistencia v nádorovom tkanive rozvinie, znamená reálnu prekážku účinnej chemoterapie. Viaclieková rezistencia sa môže rozvinúť v bunkách prakticky všetkých typov tuhých malígnych nádorov, ako aj u krvných malignancií. Jej rozvoj môže byť chápaný ako adaptácia neoplastických buniek na predchádzajúce cykly chemoterapie. Môže však byť prítomná aj v neoplastických bunkách u pacientov, ktorí ešte neprišli do styku s proti-nádorovými liečivami. V tomto prípade sa jedná o špecifický fenotyp neoplasticky pozmenených buniek. Cielený výskum tejto problematiky je námetom predloženého projektu.

Publikácie:

PubMed Pavlikova L, Seres M, Imrichova D, Hano M, Rusnak A, Zamorova M, Katrlik J, Breier A, Sulova Z. The expression of P-gp in leukemia cells is associated with cross-resistance to protein N-glycosylation inhibitor tunicamycin. Gen Physiol Biophys. 35 (2016) 497-510