Výskumníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bertová, Anna RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
anna.bertova@savba.sk 02/ 32295525
Boháčová, Viera RNDr., CSc.
vedecká tajomníčka
viera.bohacova@savba.sk 02/ 32295511
Breier, Albert doc. Ing., DrSc.
vedúci oddelenia
albert.breier@savba.sk 02/ 32295570
Guzyová, Martina Ing., PhD.
vedecká pracovníčka
martina.coculova@savba.sk 02/ 32295573
Imrichová, Denisa RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
umfgdeim@savba.sk 02/ 32295572
Kavcová, Helena Ing.
výskumná pracovníčka
helena.kavcova@savba.sk 02/ 32295571
Královičová, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.kralovicova@savba.sk 02/ 32295536
Messingerová, Lucia Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
lucia.messingerova@savba.sk 02/ 32295570
Pavlíková, Lucia Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
lucia.pavlikova@savba.sk 02/ 32295574
Rusnák, Andrej Ing., PhD.
vedecký pracovník
andrej.rusnak@savba.sk 02/ 32295577,
0918409658
Sulová, Zdena Ing., DrSc.
riaditeľka
zdena.sulova@savba.sk 02/ 32295510
Šereš, Mário Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mario.seres@savba.sk 02/ 32295574
Zelina, Marian MUDr.
výskumný pracovník
02/ 32295570