Manažment pracoviska

Vedenie

Riaditeľka Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Zástupkyňa riaditeľky
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.


Vedúca sekretariátu Ing. Helena Kavcová
Vedecká tajomníčka RNDr. Viera Boháčová, CSc.
Vedúca ETÚ
Silvia Marková

Vedecká rada

Predsedníčka Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Tajomníčka Mgr. Jana Gaburjáková, PhD.
Členovia Doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
Mgr. Zuzana Tomášková, PhD.
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
 Externí členovia RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Kolégium riaditeľky

Riaditeľka Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Predsedníčka VR
Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.
Vedúci oddelení
doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
RNDr. Ivan Zahradník, CSc.
Vedúca ETÚ Silvia Marková
Predseda odborovej organizácie Ing. Andrej Rusnák, PhD.

Rada riešiteľov

Rada riešiteľov prejednáva aktuálne otázky finančno-administratívneho charakteru. Členmi
rady sú riaditeľ, zástupca riaditeľa, všetci zodpovední riešitelia projektov, vedúci ETÚ a
zástupca odborov.