Manažment pracoviska

Vedenie

Riaditeľka Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Zástupca riaditeľky
MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD.


Vedúca sekretariátu Katarína Macejová
Vedecká tajomníčka RNDr. Viera Boháčová, CSc.
Vedúca ETÚ
Silvia Marková

Členovia vedeckej rady ÚMFG

Predsedníčka Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
 
Členovia prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Mgr. Jana Královičová, PhD.
Mgr. Mário Šereš, PhD.
 
 Externý člen doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

Kolégium riaditeľky

Riaditeľka Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Predsedníčka VR
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
Vedúci oddelení
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
 Mgr. Mário Šereš, PhD.
 Vedúca ETÚ  Silvia Marková
Predseda odborovej organizácie Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD.
Zástupca doktorandov Mgr. Simona Kureková

Rada riešiteľov

Rada riešiteľov prejednáva aktuálne otázky finančno-administratívneho charakteru. Členmi
rady sú riaditeľ, zástupca riaditeľa, všetci zodpovední riešitelia projektov, vedúci ETÚ a
zástupca odborov.