Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Bertová, Anna RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
anna.bertova@savba.sk 02/ 32295525
Blechová, Alena
odborný pracovník ETÚ
alena.blechova@savba.sk +421232295508
Boháčová, Viera RNDr., CSc.
vedecká tajomníčka
viera.bohacova@savba.sk 02/ 32295511
Breier, Albert doc. Ing., DrSc.
vedúci oddelenia
albert.breier@savba.sk 02/ 32295570
Cagala, Martin Mgr.
doktorand
martin.cagala@savba.sk 02/ 32295576
Cagalinec, Michal RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
michal.cagalinec@savba.sk 02/ 32295552
Dremencov, Eliyahu MMedSc , PhD
samostatný vedecký pracovník
eliyahu.dremencov@savba.sk 091503 3639, 02/ 32295535
Gaburjáková, Jana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
jana.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gaburjáková, Marta Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
marta.gaburjakova@savba.sk 02/ 32295521
Gajdošíková, Gizela
technická pracovníčka – laborantka
gizela.gajdosikova@savba.sk 02/ 32295520
Guzyová, Martina Ing., PhD.
doktorandka
martina.coculova@savba.sk 02/ 32295573
Hano, Milan Mgr.
milan.hano@savba.sk 02/ 32295528
Hoffmannová, Barbora Mgr.
barbora.hoffmannova@savba.sk
Hoťka, Matej Ing., PhD.
vedecký pracovník
matej.hotka@savba.sk 02/ 32295552
Imrichová, Denisa RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
umfgdeim@savba.sk 02/ 32295572
Jurkovičová Tarabová, Bohumila Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
bohumila.tarabova@savba.sk 02/ 32295535
Kavcová, Helena Ing.
výskumná pracovníčka
helena.kavcova@savba.sk 02/ 32295571
Klimešová, Zuzana PhDr.
ekonomická pracovníčka
zuzana.klimesova@savba.sk 02/ 32295507
Kocúrová, Emília
technická pracovníčka – laborantka
emilia.kocurova@savba.sk 02/ 32295536
Kočibálová, Zuzana Ing.
doktorand
zuzana.kocibalova@savba.sk
Komínková, Viera Mgr., PhD.
redakcia General Physiology and Biophysics
viera.kominkova@savba.sk 02/ 32295530
Kontár, Szilvia Ing.
doktorand
szilvia.kontar@savba.sk 02/ 32295576
Královičová, Jana Mgr., PhD.
jana.kralovicova@savba.sk
Krejčíová, Eva RNDr.
redakcia General Physiology and Biophysics
gpb@savba.sk 02/ 32295531
Kureková, Simona Mgr.
doktorand
simona.kurekova@savba.sk 02/ 32295554
Kyca, Tomáš Ing.
doktorand
tomas.kyca@savba.sk
Lacinová, Ľubica doc. RNDr., DrSc.
zástupkyňa riaditeľa, vedúca oddelenia
lubica.lacinova@savba.sk 02/3229 5532
Macková, Katarína Mgr.
doktorandka
katarina.mackova@savba.sk 02/ 32295555
Máleková, Ľubica
technická pracovníčka – laborantka
lubica.malekova@savba.sk 02/ 32295520
Mannová, Stanislava
technická pracovníčka – laborantka
stanislava.plskova@savba.sk 02/ 32295573
Marková, Lucia
ekonomická pracovníčka
+421232295508
Marková, Silvia
vedúca ETU
silvia.markova@savba.sk 02/ 32295503
Messingerová, Lucia Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
lucia.messingerova@savba.sk 02/ 32295570
Moravčíková, Lucia RNDr.
doktorandka
lucia.lapinova@savba.sk 02/ 32295536
Nichtová, Zuzana Mgr., PhD.
vedecká pracovníčka
zuzana.nichtova@savba.sk 02/ 32295554
Novota, Ladislav
technický pracovník
Ladislav.Novota@savba.sk 02/ 32295558
Novotová, Marta RNDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
marta.novotova@savba.sk 02/ 32295557
Ondáčová, Katarína RNDr., PhD.
vedecká pracovníčka
katarina.jaskova@savba.sk 02/ 32295536
Pavelková, Jana RNDr., CSc.
vedecká pracovníčka
jana.pavelkova@savba.sk 02/ 32295556
Pavlíková, Lucia Mgr.
doktorandka
lucia.pavlikova@savba.sk 02/ 32295574
Rusnák, Andrej Ing., PhD.
vedecký pracovník
andrej.rusnak@savba.sk 02/ 32295577, 0918409658
Sulová, Zdena Ing., DrSc.
riaditeľka
zdena.sulova@savba.sk 02/ 32295510
Šereš, Mário Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mario.seres@savba.sk 02/ 32295574
Ševčíková, Ivana Ing.
doktorand
ivana.sevcikova@savba.sk
Švanda, Anton Bc.
ekonomický pracovník
anton.svanda@savba.sk 02/ 32295504
Tomančeková, Mária
ekonomická pracovníčka – personalistka
maria.tomancekova@savba.sk 02/ 32295504
Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.tomaskova@savba.sk 02/ 32295525
Zahradník, Ivan RNDr., CSc.
vedúci oddelenia pre výskum svalových buniek
ivan.zahradnik@savba.sk 02/ 32295551
Zahradníková, Alexandra Ing., DrSc.
vedúca vedecká pracovníčka
alexandra.zahradnikova@savba.sk 02/ 32295550, 0908/069796
Zahradníková, ml., Alexandra RNDr., PhD.
samostatná vedecká pracovníčka
umfgsasa@savba.sk 02/ 32295553
Zelina, Marian MUDr.
výskumný pracovník
02/ 32295570