Publications

Grinchii, Daniil

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
 • GRINCHII, Daniil – HOENER, Marius C. – KHOURY, Talah – DEKHTIARENKO, Roman – BERVANLOU, Reyhaneh Nejati – JEŽOVÁ, Daniela – DREMENCOV, Eliyahu**. Effects of acute and chronic administration of trace amine-associated receptor 1 (TAAR1) ligands on in vivo excitability of central monoamine-secreting neurons in rats. In Molecular Psychiatry, 2022, vol., no., p. [online ahead of print]. (2021: 13.437 – IF, Q1 – JCR, 4.390 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1359-4184. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41380-022-01739-9 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Typ: ADCA
 • PALIOKHA, Ruslan* – GRINCHII, Daniil* – KHOURY, Talah – BERVANLOU, Reyhaneh Nejati – DREMENCOV, Eliyahu**. Inhibition of cytochrome P450 with proadifen alters the excitability of brain catecholamine-secreting neurons. In General Physiology and Biophysics, 2022, vol. 41, no. 3, p. 255-262. (2021: 1.957 – IF, Q4 – JCR, 0.344 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2022017 (Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat) Typ: ADDA

  Citations:
  [1.1] JIANG, Yao – ZOU, Di – LI, Yumeng – GU, Simeng – DONG, Jie – MA, Xianjun – XU, Shijun – WANG, Fushun – HUANG, Jason H. Monoamine Neurotransmitters Control Basic Emotions and Affect Major Depressive Disorders. In PHARMACEUTICALS, 2022, vol. 15, no. 10, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph15101203., Registrované v: WOS

 • DREMENCOV, Eliyahu** – GRINCHII, Daniil – BUZGÓOVÁ, Katarína – LAPSHIN, Maxim – KOMELKOVA, Maria – GRABAN, Ján – PUHOVÁ, Agneša – TSEILIKMAN, Olga – TSEILIKMAN, Vadim – JEŽOVÁ, Daniela. Exposure to chronic stressor upsurges the excitability of serotoninergic neurons and diminishes concentrations of circulating corticosteroids in rats two weeks thereafter. In Pharmacological Reports, 2022, vol. 74, no. 3, p. 451-460. (2021: 3.919 – IF, Q2 – JCR, 0.625 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-022-00366-z (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. Vega č. 2/0057/22 : Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch) Typ: ADMA
 • DREMENCOV, Eliyahu – DEKHTIARENKO, Roman – GRINCHII, Daniil – VIÑAS NOGUERA, Mireia – CSATLÓSOVÁ, Kristína – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Sex-specific effect of perinatal mirtazapine administration and pregestational stress on the excitability of serotonergic neurons in rats. In 33rd CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology : 9 – 13 June 2022 Virtual & Taipei, Taiwan, Book of Abstracts. – Zurich : CINP Head Office, 2022, p. 109-110. (CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: AFG
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – VIÑAS NOGUERA, Mireia – BELOVIČOVÁ, Kristína – GRINCHII, Daniil – KALOČAYOVÁ, Barbora – DREMENCOV, Eliyahu – DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé účinky perinatálneho bupropiónu na neurobehaviorálny vývin potomstva potkanov = Long-term effects of perinatal bupropion on neurobehavioral development of rat offspring. In Psychiatrie, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 30. (2021: 0.116 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia – ORAVCOVÁ, Henrieta – GRINCHII, Daniil – DREMENCOV, Eliyahu – HOMBERG, Judith R. – JEŽOVÁ, Daniela. Správanie samcov a samíc potkanov s geneticky vyradeným dopamínovým transportérom v teste otvoreného poľa = Open field test behavior in dopamine transporter knockout rats of both sexes. In Psychiatrie. – Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 31. (2021: 0.116 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. VEGA 2/0158/22 : Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom) Typ: AFK
 • ORAVCOVÁ, Henrieta – GRINCHII, Daniil – LACINOVÁ, Ľubica – DREMENCOV, Eliyahu – JEŽOVÁ, Daniela. Účinok prenatálneho podávania SNC80 na kognitívne funkcie a excitabilitu hipokampálnych glutamatergických neurónov u potkanov oboch pohlaví = Effect of prenatal SNC80 treatment on cognitive behavior and excitability of hippocambal glutamate secreting neurons in male and female rats. In Psychiatrie. – Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 32. (2021: 0.116 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. VEGA 2/0158/22 : Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom) Typ: AFK
 • ROMANOVÁ, Zuzana – GRINCHII, Daniil – CHOMANIČ, Pavol – DREMENCOV, Eliyahu. Efekt chronického podávania SNC-80 na habituáciu potkanov kmeňa Wistar = Effect of chronic treatment with SNC-80 on habituation in Wistar rats. In Psychiatrie. – Praha : TIGIS, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 33. (2021: 0.116 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-7579. (64. česko-slovenská virtuální psychofarmakologická konference : Psychofarmakologie v (post)covidové době. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: AFK