Publications

Jurkovičová Tarabová, Bohumila

Select year reporting publications:

Publications in 2020:
  • STRINGER, Robin N. – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – HUANG, Sun – HAJI-GHASSEMI, Omid – IDOUX, Romane – LIASHENKO, Anna – SOUZA, Ivana A. – RZHEPETSKYY, Yuriy – LACINOVÁ, Ľubica – VAN PETEGEM, Filip – ZAMPONI, Gerald W. – PAMPHLETT, Roger – WEISS, Norbert**. A rare CACNA1H variant associated with amyotrophic lateral sclerosis causes complete loss of Ca(v)3.2 T-type channel activity. In MOLECULAR BRAIN, 2020, vol. 13, iss. 1, art. no. 33. (2019: 4.686 – IF, Q1 – JCR, 1.945 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1756-6606.(Vega č. 2/0143/19 : Napäťovo závislé vápnikové kanály v nocicepcii). Typ: ADMA
  • LACINOVÁ, Ľubica – MALLMANN, Robert T. – MORAVČÍKOVÁ, Lucia – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – KLUGBAUER, Norbert. Regulácia Cav2.2 kanála Grina/TMBIM3 proteínom. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. – Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 54. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Fyziologické dni). Typ: AFH