Projects

International

Výskum molekulárnych determinantov a funkčných dôsledkov dimerizácie T-typu vápnikových kanálov
Exploring the molecular determinants and functional role of T-type channel dimerization
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020