Journal publications

Publications in the year 2020

The data are taken from the on-line database of the Central Library of the Slovak Academy of Sciences. Further information can be found in News.

Select publication year for the list:
  • EBNER, Janine – CAGALINEC, Michal – KUBISTA, Helmut – TODT, Hannes – SZABO, Petra L. – KISS, Attila – PODESSER, Bruno K. – SZAPPANOS, Henrietta Cserne – HOOL, Livia C. – HILBER, Karlheinz** – KOENIG, Xaver. Neuronal nitric oxide synthase regulation of calcium cycling in ventricular cardiomyocytes is independent of Cav1.2 channel modulation under basal conditions. In Pflugers Archiv-European Journal of Physiology, 2020, vol. 472, no. 1, p. 61-74. ISSN 0031-6768. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00424-019-02335-7>. Typ: ADCA
  • GABURJÁKOVÁ, Jana – ALMÁSSY, János – GABURJÁKOVÁ, Marta**. Luminal addition of non-permeant Eu3+ interferes with luminal Ca2+ regulation of the cardiac ryanodine receptor. In Bioelectrochemistry, 2020, vol. 132, art. no. 107449. ISSN 1567-5394.(Vega č. 2/0011/18 : Regulácia srdcového ryanodínového receptora fosforylovaného proteín kinázou A. Vega č. 2/0086/17 : Luminálna regulácia srdcového ryanodínového receptora a jej molekulárne mechanizmy. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
  • TSEILIKMAN, Vadim** – DREMENCOV, Eliyahu – TSEILIKMAN, Olga – PAVLOVIČOVÁ, MichaelaLACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela. Role of glucocorticoid- and monoamine-metabolizing enzymes in stress-related psychopathological processes. In Stress : the International Journal on the Biologie of Stress, 2020, vol. 23, iss. 1, p. 1-12. ISSN 1025-3890.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADMA