Journal publications

Publications in the year 2021

The data are taken from the on-line database of the Central Library of the Slovak Academy of Sciences. Further information can be found in News.

Select publication year for the list:
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – BÖGI, Eszter – ĎURIŠOVÁ, BarboraGRINCHII, DaniilPALIOKHA, RuslanMORAVČÍKOVÁ, LuciaLACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela – DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. (2020: 4.600 – IF, Q2 – JCR, 1.603 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Typ: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu** – JEŽOVÁ, Daniela – BARAK, Segev – GABURJÁKOVÁ, JanaGABURJÁKOVÁ, Marta – KÚTNA, Viera – OVSEPIAN, Saak V. Trophic factors as potential therapies for treatment of major mental disorders. In Neuroscience Letters, 2021, vol. 764, art. no. 136194. (2020: 3.046 – IF, Q3 – JCR, 0.944 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0304-3940. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2021.136194 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: ADCA
 • GABURJÁKOVÁ, MartaGABURJÁKOVÁ, JanaKREJČÍOVÁ, Eva – KOSNÁČ, Daniel – KOSNÁČOVÁ, Helena – NAGY, Štefan – POLÁK, Štefan – SABO, Michal – TRNKA, M. – KOPÁNI, M.**. Blocking effect of ferritin on the ryanodine receptor-isoform 2. In Archives of Biochemistry and Biophysics, 2021, vol. 712, no., art. no. 109031. (2020: 4.013 – IF, Q2 – JCR, 1.097 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0003-9861. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.abb.2021.109031 (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach) Typ: ADCA
 • JANOTKA, ĽubošMESSINGEROVÁ, Lucia**ŠIMONIČOVÁ, KristínaKAVCOVÁ, Helena – ELEFANTOVÁ, Katarína – SULOVÁ, Zdena**BREIER, Albert**. Changes in Apoptotic Pathways in MOLM-13 Cell Lines after Induction of Resistance to Hypomethylating Agents. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 4, art. no. 2076. (2020: 5.923 – IF, Q1 – JCR, 1.455 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22042076 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. COST action CA17104 : Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • KRÁLOVIČOVÁ, Jana*BOROVSKÁ, Ivana* – PENGELLY, Reuben – LEE, Eunice – ABAFFY, Pavel – ŠINDELKA, Radek – GRUTZNER, Frank – VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Restriction of an intron size en route to endothermy. In Nucleic Acids Research, 2021, vol. 49, no. 5, p. 2460-2487. (2020: 16.971 – IF, Q1 – JCR, 9.008 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkab046 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
 • KYCA, TomášPAVLÍKOVÁ, LuciaBOHÁČOVÁ, Viera – MIŠÁK, Anton – POTURNAYOVÁ, AlexandraBREIER, Albert**SULOVÁ, Zdena**ŠEREŠ, Mário**. Insight into Bortezomib Focusing on Its Efficacy against P-gp-Positive MDR Leukemia Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 11, art. no. 5504. (2020: 5.923 – IF, Q1 – JCR, 1.455 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22115504 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. APP0011 : Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi) Typ: ADCA
 • RONZHINA, Marina** – STRAČINA, Tibor – LACINOVÁ, ĽubicaONDÁČOVÁ, KatarínaPAVLOVIČOVÁ, Michaela – MARŠÁNOVÁ, Lucie – SMÍŠEK, Radovan – JANOUŠEK, Oto – FIALOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, Jana – NOVÁKOVÁ, Marie – PROVAZNÍK, I. Di-4-ANEPPS Modulates Electrical Activity and Progress of Myocardial Ischemia in Rabbit Isolated Heart. In Frontiers in Physiology, 2021, vol. 12, art. no. 667065. (2020: 4.566 – IF, Q1 – JCR, 1.320 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.667065 Typ: ADCA
 • ALVAREZ, Maria Elena Vilar – CHIVERS, Martin – BOROVSKÁ, Ivana – MONGER, Steven – GIANNOULATOU, Eleni – KRÁLOVIČOVÁ, Jana – VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Transposon clusters as substrates for aberrant splice-site activation. In RNA Biology, 2021, vol. 18, no. 3, p. 354-367. (2020: 4.652 – IF, Q2 – JCR, 2.470 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1547-6286. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15476286.2020.1805909 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADMA
 • KOČIBÁLOVÁ, Zuzana – GUZYOVÁ, Martina – BOROVSKÁ, IvanaMESSINGEROVÁ, Lucia – COPÁKOVÁ, Lucia – SULOVÁ, Zdena** – BREIER, Albert**. Development of Multidrug Resistance in Acute Myeloid Leukemia Is Associated with Alterations of the LPHN1/GAL-9/TIM-3 Signaling Pathway. In Cancers, 2021, vol. 13, no. 14, art. no. 3629. (2020: 6.639 – IF, Q1 – JCR, 1.818 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2072-6694. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cancers13143629 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek – fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu. Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. Vega č. 2/0090/18 : Vzťah mikroarchitektúry mitochondriálnej siete a jej funkčného spriahnutia v kardiomyocytoch. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách) Typ: ADMA
 • MORAVČÍKOVÁ, LuciaMORAVČÍK, Roman – JEŽOVÁ, Daniela – LACINOVÁ, ĽubicaDREMENCOV, Eliyahu**. Delta-opioid receptor-mediated modulation of excitability of individual hippocampal neurons: mechanisms involved. In Pharmacological Reports, 2021, vol. 73, no. 1, p. 85-101. (2020: 3.024 – IF, Q3 – JCR, 0.706 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-020-00183-2 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADMA
 • STRINGER, Robin N.* – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila* – SOUZA, Ivana A. – IBRAHIM, Judy – VACÍK, Tomáš – FATHALLA, Waseem Mahmoud – HERTECANT, Jozef – ZAMPONI, Gerald W. – LACINOVÁ, ĽubicaWEISS, Norbert**. De novo SCN8A and inherited rare CACNA1H variants associated with severe developmental and epileptic encephalopathy. In Molecular Brain, 2021, vol. 14, no. 1, art. no. 126. (2020: 4.041 – IF, Q2 – JCR, 1.748 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1756-6606. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13041-021-00838-y Typ: ADMA