Zmluvy a dodatky


Zverejňovanie zmlúv…

2011

2012

2013

Zmluva 1/2009 Dodatok 1/2012_APVV-0290-10 Zmluva APVV-0212-10/2013a
Zmluva 2/2011 Dodatok 2/2012_APVV-0290/10 Zmluva APVV-0212-10/1-2013b
Zmluva 3/2011 Dodatok 6/2012_APVV-0212-10 Zmluvy o poskytovani sluzieb 2013
Zmluva 4/2011 Dodatok 2a/2012_APVV-0290/10
Zmluva 5/2011 Poistna zml. c. 441-801-6337-2012
Zmluva 6/2011 Zmluva APVV-0282-11
Zmluva 7/2011 Dodatok 1a/2012_APVV-0282-11
Zmluva 8/2011 Zmluva 8c/2012_APVV-0282-11
Zmluva 9/2011 Dodatok 7/2012_APVV-0212-10
Zmluva 10/2011 Dodatok 1/2012_k Zml. posk.  sluz.
Zmluva 11/2011 Zmluva APVV-0160-11
Zmluva 12/2011a Zzmluva APVV-0074-11
Zmluva 12/2011b Dodatok 3/2012 APVV-0721-10
Zmluva 13/2011 Dodatok 3/2012 APVV-0290-10
Zmluva 14/2011 Dodatok 3/2012 APVV-0212-10
Zmluva 15/2011  Kupna-zmluva-kc-2012
Zmluva 16/2011  Kúpna zmluva 1112-2012
Zmluva 17/2011
Zmluva 18/2011