Bezpečnosť práce

Dokumenty RÚVZ

Rozhodnutia a osvedčenia týkajúce sa práce s nebezpečnými faktormi.

Dokumenty ŠVPS

Rozhodnutia a osvedčenia týkajúce sa práce s laboratórnymi zvieratami.

Dokumenty GMO

Rozhodnutia, osvedčenia a havarijné plány týkajúce s práce s GMO.