Semináre/Prednášky

28. 11. 2016
Dňa 5.12.2016 (pondelok) o 9:00 hod v zasadačke OVSB ÚMFG SAV na 2.poschodí sa bude konať seminár oddelenia. Prednášať bude naša kolegyňa RNDr. Alexandra Zahradníková, PhD., ktorá nám porozpráva o novinkách a dianí v molekulárno-biologickom laboratóriu nášho oddelenia.
24. 11. 2016
Dňa 28.11.2016 (pondelok) o 13:00 hod v zasadacej miestnosti ÚEFT SAV č. 2.98 blok 1C Pavilónu lekárskych vied sa bude konať špeciálna prednáška zahraničného hosťa ÚEFT SAV Prof. Yoel Rodríguez, PhD. (Natural Sciences Department Hostos Community College of The City University of New York). Témou jeho prednášky je Structure-guided design of selective small molecule inhibitors for the first bromodomain of BRD4. (viac…)
23. 11. 2016
Dňa 2.12.2016 (piatok) o 13:30 hod v prednáškovej sále VÚ sa bude konať doktorandský seminár SciMed. Prednášať bude Ing. Matej Hoťka, PhD. a RNDr. Jaroslav Hollý. (viac…)
7. 11. 2016
Dňa 11.11.2016 (piatok) o 13:30 hod v prednáškovej sále VÚ sa bude konať doktorandský seminár SciMed. Prednášať bude Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH a Mgr. Eszter Bogi, PhD.. (viac…)
29. 9. 2016
Dňa 10.10.2016 (pondelok) o 9:00 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať ústavný seminár. Prednášať bude náš kolega doc. Ing. Albert Breier, DrSc., ktorý nám predstaví najnovšie výsledky Oddelenia transportných proteínov: P-glykoproteín – membránový transportér spôsobujúci viacliekovú rezistenciu nádorových tkanív. (viac…)
26. 9. 2016
Dňa 20.10.2016 (štvrtok) o 10:00 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať seminár zahraničného hosťa Prof. V.E. Tseilikman, D.Sc. z Ruskej Federácie, ktorého pozval Dr. E. Dremencov: New perspectives in PTSD research. (viac…)
22. 8. 2016
Dňa 21.09.2016 (streda) o 10:00 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať seminár zahraničného hosťa Dr. Carlos Cordeiro z Holandska, ktorého pozval Dr. E. Dremencov: Electrochemical Biosensors for in vivo Biomonitoring. (viac…)
22. 8. 2016
Dňa 13.09.2016 (utorok) o 9:15 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať 2. seminár Oddelenia bunkovej fyziológie a genetiky ÚMFG: Mgr. Gaburjáková Jana PhD.: Väzba luminálneho Ca2+ na srdcový ryanodínový receptor.
25. 7. 2016
Dňa 01.08.2016 (pondelok) o 9:15 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať 1. seminár Oddelenia bunkovej fyziológie a genetiky ÚMFG: RNDr. Lucia Lapínová: GRINA, interakčný partner CaV2.2 vápnikového kanála.
7. 6. 2016
Dňa 13.06.2016 (pondelok) o 9:00 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1.poschodí sa bude konať seminár Dr. E. Dremencova: Neurological mechanisms underlying antidepressant and anxioloytic effect of physical exercise. (viac…)
19. 4. 2016
Dňa 28.04.2016 (štvrtok) o 10:00 hod v zasadačke ÚMFG SAV na 1. poschodí (miestnosť č. 2.56, blok B) sa bude konať seminár Dr. M. Cagalinca: Mitochondria-endoplasmic reticulum functional interplay in Wolfram Syndrome: emerging role for heart and brain protection. (viac…)
15. 4. 2016
Pozývame Vás na zaujímavú prednášku dr. Daniely Panákovej z Max Delbrück Centre for Molecular Medicine, Berlin na tému “Development of the functional cardiac syncytium“, ktorá sa koná budúci pondelok 18.4.2016 o 14:00 hod. v zasadačke Virologického ústavu BMC SAV. Prednášajúca je úspešná slovenská vedecká pracovníčka (informácie v prílohe), ktorá sa uchytila vo svete a robí špičkovú vedu. Téma je prekrývajúca pre biologické vedy, určite Vás nesklame (viac…)