Popularizácia

Popularizačné aktivity jednotlivých oddelení sú zhrnuté na ich web stránkach: OVSB a OBFG.