Tlačové správy

21. 9. 2017
V dňoch 19.-21.9.2017 sa na Centre biovied SAV uskutočnil workshop Nanoscopy Studies vol.1, Theoretical and Practical sessions with LEICA STED 3X, zameraný na pokročilé zobrazovacie technológie v biológii pomocou super-rozlišujúceho mikroskopu LEICA STED 3X, získaného s pomocou Štruktúrnych fondov EÚ (ITMS: 26230120006) (viac…)

28. 4. 2017
Naša vedecká pracovníčka RNDr. Marta Novotová, CSc. ako členka medzinárodného tímu expertov z Kanady, Portugalska, Francúzska a Slovenska prispela k objavu mechanizmu, ktorý by mohol umožniť obnovu poškodeného myokardu. Vo februári tohto roka v prestížnom časopise Nature Communication o tom bol publikovaný článok. (viac…)

Krajší verejný priestor na OVSB. Pavilón Lekárskych Vied vytvoril moderný priestor pre našu prácu, ktorý si postupne poľudšťujeme. Marta Novotová prispela originálnym spôsobom. V rámci spolupráce s Martinom Balážom z Fakulty architektúry STU na projekte Research by design, vytvorili diela inšpirované mikrosvetom, ktorý študujeme. Príďte sa k nám pozrieť. (viac…)

calcium channel

16. 1. 2017
VR ÚMFG SAV vyhodnotila ako najlepší výsledok r. 2016 v oblasti základného výskumu prácu autorov J. Gaburjáková, M. Gaburjáková Selektivita Ca2+ väzbových miest na luminálnej strane srdcového ryanodínového receptora poukazuje na ich EF-hand štruktúru (viac…)

calcium release

6. 1. 2017
VR ÚMFG SAV vyhodnotila ako najvýznamnejší výsledok v oblasti medzinárodnej spolupráce prácu autorov M. Cagalinec, M. Liiv, Z. Hodúrová, M.A. Hickey, A. Vaarmann, M. Mandel, A. Zeb, V. Choubey, M. Kuum, D. Safiulina, E. Vasar, V. Veksler, A. Kaasik: Vplyv dynamiky mitochondrií na vývoj neurónov: mechanizmus pre Wolframov syndróm (viac…)

Eli_3m

15. 12. 2016
Slovenské občianstvo zahraničnému štipendistovi SAV. MMedSc. Eliyahu Dremencov, PhD., držiteľ Štipendia SAV, ktorý pracuje na Centre biovied SAV a na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, získal slovenské občianstvo. (viac…)

11.10.2016
Dňa 9. 11. 2016 usporiada Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Deň otvorených dverí spojený s prednáškou “Ako bije srdce” a exkurziami do laboratórií. (viac…)

22.9.2016
Prémia literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo za rok 2015.
kategória: Biologické a lekárske vedy
bola udelená v Bratislave 2016 Mgr. Marte Gaburjákovej, PhD. a kolektívu za III. miesto. (viac…)

9.9.2016
Cena EBSA (European Biophysical Societies` Association), 2016
RNDr. Lucia Lapínová získala ocenie v súťaži “EBSA student competition” na medzinárodnej konferencii “4th European Joint Theorethical/Experimental Meeting on Membranes”. (viac…)

encyklopedia

17.6.2016
Aktuality SAV: Vedci SAV budú skúmať opioidné receptory v mozgu. Rozhovor so zodpovednou riešiteľkou začínajúceho APVV projektu doc. Ľubicou Lacinovou z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. (viac…)

encyklopedia

06.05.2016
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV získal povolenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave na experimentálnu prácu v priestoroch novej budovy Pavilónu lekárskych vied. (viac…)

prof Loganovsky and dr. Dremencov

28. 4. 2016
Pri príležitosti konferencie ČERNOBYĽ 1986 – MINULOSŤ, DÔSLEDKY, VÝCHODISKÁ navštívil Bratislavu Prof. Dr. Konstantin Loganovsky z Kijeva (Ukrajina) ako hosť Ústavu pamäti národa a Slovenskej akadémie vied. Jeho návštevu inicioval a organizoval Ústav molekulárnej fyziológie …  (viac…)

SpravySAV

14. 1. 2016
V ostatnom čísle časopisu Správy SAV (roč. 51 č. 6, 2015) vyšli tri články týkajúce sa ÚMFG SAV: Na str. 4-5 píše v článku “Pribudli miesta pre špičkový výskum” redaktor Martin Podstupka o otvorení nových pracovísk v areáli SAV na bratislavskej Patrónke. Jedným z nich je aj Pavilón lekárskych vied, nová budova, do ktorej sa v závere roka presťahoval aj ÚMFG SAV. Na str. 8 – 10 je uverejnený rozhovor s riaditeľkou ÚMFG SAV Ing. Zdenou Sulovou, DrSc. “Prvé zadanie: konsolidácia”, v ktorom sa dočítame o oddeleniach ústavu aj o organizačných a personálnych zmenách v súvislosti s delimitáciou niektorých pracovníkov a so sťahovaním do novej budovy. Na str. 11 je článok “V srdci srdca”, kde RNDr. Ivan Zahradník, CSc. hovorí s M. Podstupkom o Cene SAV, ktorú získal kolektív riešiteľov z ÚMFG SAV a ÚMB SAV za súbor vedecko-výskumných prác “Štruktúra a funkcia ryanodínového receptora vo vzťahu k funkcii srdca”. (viac…)

OPVaV

10. 1. 2016
Konzorcium Ústavu pre výskum srdca SAV (hlavný partner), Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (partneri) vo výzve OPVaV-2015/3.1/01-SORO v rámci dopytovo-orientovaného projektu Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení ITMS: 26230120006 získalo nenávratný príspevok na významné vybudovanie a dobudovanie výskumnej infraštruktúry pre špičkový biomedicínsky a biotechnologický výskum. (viac…)

calcium channel

19. 11. 2015
VR ÚMFG SAV vyhodnotila ako najlepší výsledok r. 2015 v oblasti základného výskumu prácu autorov M. Karmažínová, K. Jašková, P. Griač, E. Perez-Reyes, Ľ. Lacinová Vrátkovanie T-typu vápnikových kanálov je určované napäťovým senzorom v doméne I (viac…)

multidrug resistane

19. 11. 2015
VR ÚMFG SAV vyhodnotila ako najvýznamnejší výsledok r. 2015 v aplikačnej oblasti  prácu autorov D. Imrichová, L. Messingerová, M. Šereš, H. Kavcová, L. Pavlíková, M. Cocuľová, K. Turáková, A. Jonášová, M. Barančík, L. Poleková, L. Gibalová, A. Breier, Z. Sulová: Molekulárne mechanizmy… (viac…)

calcium release

19. 11. 2015
VR ÚMFG SAV vyhodnotila ako najvýznamnejší výsledok v oblasti medzinárodnej spolupráce prácu autorov P. Petrovič, I. Valent, E. Cocherová, J. Pavelková, A. Zahradníková: Ryanodínový receptor riadi tvorbu vápnikových vĺn v srdcových svalových bunkách (viac…)